O-STA

Rezultati razpisa s področja kulture za leto 2019

Velenje, 15. marec 2019 - Znani so rezultati Javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Velenje in je bil objavljen 20. decembra 2018 na spletni strani Mestne občine Velenje, trajal pa je do 21. januarja 2019. Na javni razpis je za vseh pet razpisnih področij prispelo 90 prijav. Dve prijavi nista bili oddani v skladu z razpisnimi pogoji, zato nista bili obravnavani.

V postopek ocenjevanja je bilo uvrščenih 88 prijav, in sicer: 27 programov kulturnih društev, 42 kulturnih projektov, 16 projektov s področja založništva, 1 program zveze kulturnih društev in 2 projekta medkulturnega dialoga. Vsi prijavljeni programi in projekti so bili sprejeti v sofinanciranje, razen petih kulturnih projektov, ki niso prejeli zadostnega števila točk. V merilih za ocenjevanje in vrednotenje projektov, ki so bila sestavni del razpisne dokumentacije, je bilo opredeljeno, da bodo iz nadaljnje obravnave izločeni predlogi, pri katerih bo pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani Mestne občine Velenje presegala 50 % celotne vrednosti projekta oziroma, ki bodo v skupnem seštevku po vseh merilih dosegli manj kot 70 % točk.

Na podlagi predloga strokovne komisije je župan izdal o vsaki ustrezni prijavi posamično odločbo, s katero je odločil o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega kulturnega programa oz. projekta.


Rezultati so objavljeni na spletni strani www.velenje.si (Za medije).

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje