O-STA

OM 02 UVKF-Lirikonfest_Razglasitev 21 širše nominiranih za VČN2019_fv1 UVKF-MLFV19-MO2 ist-18-3-19-dr

UVKF-18. Mednarodni LIRIKONFEST Velenje-Akademija Poetična Slovenija 2019
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (logo)
PETDESET IZBRANIH PESMI IZTOKA OSOJNIKA - dobitnika književne nagrade velenjica - čaša nesmrtnosti 2018 za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus za odrasle v XXI. st., ki pomembno zaznamuje novejšo slovensko umetniško literaturo (nagradna knjižna zbirka Velenjica - čaša nesmrtnosti, 6. knjiga; izbrala in uredila Urška Zupančič in Ivo Stropnik; Velenjska knjižna fundacija, marec 2019)
nagradna knjižna zbirka Velenjica - čaša nesmrtnosti (50 izbranih pesmi Lirikonfestovih lavreatov - dobitnikov književne nagrade velenjica - čaša nesmrtnosti 2013--2018 (izdaja Velenjska knjižna fundacija)
nagradni bronasti kip "velenjica - čaša nesmrtnosti", stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta


Velenjska knjižna fundacija in 18. Mednarodni Lirikonfest Velenje (2019) / Ob svetovnem dnevu poezije izid nagradne knjižne zbirke Petdeset izbranih pesmi Iztoka Osojnika in razglasitev 21 širše nominiranih za književno nagrado "velenjica - čaša nesmrtnosti 2019"

Lirikonfestovo podnebje 2019 / ob 60-letnici mesta Velenje

18. mednarodno književno srečanje v Velenju (2019)

Pomladni festival liričnega in potopisnega občutja / Rezervat za poezijo

- predfestivalno -

OB SVETOVNEM DNEVU POEZIJE 2019 (21. marec)

Izid nagradne knjižne zbirke

PETDESET IZBRANIH PESMI IZTOKA OSOJNIKA - dobitnika književne nagrade velenjica - čaša nesmrtnosti 2018 za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus za odrasle v XXI. st., ki pomembno zaznamuje novejšo slovensko umetniško literaturo (nagradna knjižna zbirka Velenjica - čaša nesmrtnosti, 6. knjiga; izbrala in uredila Urška Zupančič in Ivo Stropnik; Velenjska knjižna fundacija, marec 2019)

"velenjica - čaša nesmrtnosti 2019"

Lirikonfestov sosvet neodvisnih spremljevalcev in soustvarjalcev novejše slovenske poezije razglaša ob svetovnem dnevu poezije 2019 (21. marca) enaindvajset širše nominiranih za vseslovensko književno nagrado velenjica - čaša nesmrtnosti 2019, ki jo od leta 2006 na Akademiji Poetična Slovenija podeljuje Velenjska knjižna fundacija oz. Mednarodni Lirikonfest Velenje za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus za odrasle v XXI. st., ki pomembno zaznamuje novejšo slovensko umetniško literaturo (izkazan(o) v zadnjih desetih letih (med 2009/2010 in 2019) z najmanj dvema knjižno objavljenima izvirnima/slovenskima vrhunskima pesniškima zbirkama za odrasle, najmanj enim samostojnim knjižnim prevodom poezije za odrasle (izdano v tujini) ter najmanj eno predstavitvijo v Rp. Lirikon21 oz. na Lirikonfestu. Sosvet za nagrado vrednoti pri izboru nagrajenca tudi avtorjevo celovito osebnostno držo.)

Književna nagrada velenjica - čaša nesmrtnosti je istemu pesniku/pesnici praviloma podeljena samo enkrat (izjemoma dvakrat za vrhunski pesniški opus v novih desetletjih). Doslej so jo za vrhunske desetletne pesniške opuse za odrasle v XXI. st. prejeli:Andrej Medved (2016, p. n.), Milan Vincetič (2007), Milan Dekleva (2008), Vinko Möderndorfer (2009), Boris A. Novak (2010), Milan Jesih (2011), Peter Kolšek (2012), Zoran Pevec (2013), Esad Babačić (2014), Maja Vidmar (2015), Peter Semolič (2016), Tone Škrjanec (2017) in Iztok Osojnik (2018).

Organizator nagrade je Ustanova Velenjska knjižna fundacija. Večletni glavni pokrovitelj nagrade je Mestna občina Velenje; v programu Lirikonfesta jo sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. - Nagrada je izkazana s festivalno listino in umetniškim bronastim kipom (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta) ter od leta 2013 pospremljena z nagradno knjižno izdajo "50 izbranih pesmi" iz nagrajenčevega desetletnega pesniškega opusa za odrasle v XXI. st. - V letu 2019 (ob 60-letnici mesta Velenje in "polnoletnosti" Lirikonfesta) je nagrada denarna - 3.000 eur (v protivrednosti nagradnega kipa in knjižne izdaje; denarna nagrada je predvidena tudi v prihodnje). - Slavnostna 14. podelitev nagrade bo 30. maja na 18. Lirikonfestu - Akademiji Poetična Slovenija 2019 v Velenju (predstavitvena pesniška branja ožje nominiranih pred končnim izborom lavreata bodo v festivalnem programu na predvečer podelitve - 29. maja).

Razglasitev

21 širše nominiranih za festivalno književno nagrado

VELENJICA - ČAŠA NESMRTNOSTI 2019 (navedeni po abecedi)*

2

CVETKA BEVC

PRIMOŽ ČUČNIK

LIDIJA DIMKOVSKA

IVAN DOBNIK

ANJA GOLOB

ANDREJ HOČEVAR

JURIJ HUDOLIN

JURE JAKOB

KLARISA JOVANOVIĆ

ALENKA JOVANOVSKI

PETRA KOLMANČIČ

MIKLAVŽ KOMELJ

BARBARA KORUN

META KUŠAR

CVETKA LIPUŠ

BRANE MOZETIČ

JOSIP OSTI

BARBARA POGAČNIK

IVO SVETINA

ALEŠ ŠTEGER

UROŠ ZUPAN

Lirikonfestov sosvet za izbor lavreata bo 9. maja izmed 21 širše nominiranih izbral/razglasil 7 do največ 10 ožje nominiranih in jih 29./30. maja povabil k predstavitvenemu pesniškemu branju na 18. Mednarodnem Lirikonfestu Velenje.

Ožje nominirani v letu 2019 bodo - skupaj z novimi kandidati v letu 2020 - za festivalno književno nagrado nominirani za obdobje dveh let (2019 in 2020).

* Širše in ožje nominirani za književno nagrado velenjica - čaša nesmrtnosti 2019 bodo med 21. marcem in 9. majem predstavljeni v rastoči TV-antologiji Lirikonfestovih 21/60 v televizijski oddajiSpoznajmo jihna regionalni VTV Velenje in v Lirikonfestovi spletni Čitalnici Pri pesniški duši na www.lirikonfest-velenje.si

Ustanova Velenjska knjižna fundacija / Večletna glavna pokrovitelja festivala:

MESTNA OBČINA VELENJE in JAVNA AGENCIJA ZA KNJIGO REPUBLIKE SLOVENIJE

Info: www.lirikonfest-velenje.si / lirikonfest@gmail.com

Rastoča TV-antologija "Lirikonfestovih šestdeset"/Spoznajmo jih - beremo skupaj

Lirikonfestova vabila 2019

18 let mednarodnega Lirikonfesta Velenje (2002-2019) - predstavitev (V5)

Lirikonfestova Čitalnica Pri pesniški duši