O-STA

Od države pričakujemo sprejetje posebnega zakona za izplačilo odškodnin v Šaleški dolini

Velenje, 21. marec 2019 - V zadnjih dneh smo lahko v medijih prebrali, da Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije pravi, da ni podlage za to, da bi občinam Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki pripadala odškodnina zaradi bližine Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje. Rezultati meritev naj bi pokazali, da območje okrog termoelektrarne ni degradirano. V Mestni občini Velenje to ostro zavračamo in vztrajamo, da žrtvovanje Šaleške doline za električno samooskrbo Slovenije ni majhno, saj je bilo zaradi pogrezanja tal v preteklosti porušenih več kot 400 domov in preseljenih več kot 2 tisoč ljudi. Degradiranost okolja je jasno vidna že na prvi pogled, saj se zemljišča zaradi izkopavanja premoga zelo hitro pogrezajo. V Mestni občini Velenje zatrjujemo, da kljub temu, da ni posebnega zakona o odškodninah v Šaleški dolini, zakonska podlaga za izplačilo odškodnine in omejene rabe prostora ter druge vplive na okolje v Šaleški dolini, v slovenski zakonodaji že obstaja. Zato vabimo predstavnike ministrstva na ogled dejanskega stanja v Šaleški dolini (pripenjamo tudi fotografije).

V Mestni občini Velenje že dalj časa opozarjamo vse pristojne, da je Šaleška dolina zaradi rudarjenja in pridobivanja električne energije zelo degradirana, in tudi v prihodnje zahtevamo odškodnino zaradi vplivov rudarjenja na bivalno okolje. Glede na to, da je država za drugi največji energetski objekt v državi Nuklearno elektrarno Krško (NEK) uredila to s posebno zakonodajo, zahtevamo, da tudi za območje Šaleške doline sprejme takšno zakonodajo glede odškodnin zaradi omejene rabe prostora, druge vplive na okolje in bivalni prostor.

Lokalne skupnosti v Posavju zaradi delovanja NEK in omejene rabe prostora prejemajo znatno višje odškodnine. Za primerjavo lahko navedemo podatek, da Občina Krško za delovanje NEK prejema nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta. Poleg Krškega, ki prejme več kot 8 milijonov letno, odškodnino izplačujejo še štirim sosednjim občinam.

V Mestni občini Velenje smo vsa do sedaj pridobljena sredstva iz naslova odškodnin namenili izključno za razvoj občine in izboljšanje kvalitete življenjskega prostora in k temu si bomo prizadevali tudi v prihodnje.