O-STA

Nove cene nekaterih poštnih storitev

V ponedeljek, 20. avgusta, bodo začele veljati nove, višje cene prenosa pisem nad 100 g v mednarodnem prometu in telegrafskih sporočil v notranjem in mednarodnem prometu. Nove cene je določil Nadzorni svet Pošte Slovenije.

Cene prenosa pisem nad 100 g bodo v povprečju višje za okoli 10 odstotkov. Sedaj veljavna cena prenosa nestandardiziranega pisma mase od 100 do 250 g je 442 tolarjev, po novem pa bo 490 tolarjev.

Cene telegrafskih sporočil v notranjem prometu bodo višje za okoli 28 odstotkov, v mednarodnem prometu pa v povprečju za 8 odstotkov.