O-STA

Napoved objav statističnih podatkov za teden od 10.1.2005 do 14.1.2005

7.1.2005Številka: 9601-9/2004

Prva statistična objava

NaslovDatum objave
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, november 200410.1.2005
Indeksi obsega industrijske proizvodnje, november, 200410.1.2005
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, januar - november, 2004 - ZAČASNI PODATKI11.1.2005
Mleko in mlečni izdelki, Slovenija, november 200414.1.2005
Gradbeništvo, Slovenija, november, 200414.1.2005

Prvo statistično objavo posredujemo takoj po zaključku statističnega raziskovanja po faksu ali po elektronski pošti, na voljo pa je tudi na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije.

Statistične informacije

NaslovDatum objave
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, december 200411.1.2005
Indeksi cen na drobno, Slovenija, december 200411.1.2005
Povprečne drobnoprodajne cene izdelkov in storitev, Slovenija, december 200411.1.2005
Indeksi prihodka v trgovini na drobno in prodaji motornih vozil, Slovenija, oktober 2004 - ZAČASNI PODATKI12.1.2005
Indeksi povprečnih vrednosti zunanje trgovine, Slovenija, 3. četrtletje 200412.1.2005
Gradbena dejavnost, Slovenija, oktober 200413.1.2005
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v podjetjih, Slovenija, 1. četrtletje 200414.1.2005

Statistične informacije so dosegljive na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Obvestilo o novi izdaji in neposredno povezavo na publikacijo pošiljamo na dan izida tudi po elektronski pošti.

Druge publikacije

NaslovDatum objave
REZULTATI RAZISKOVANJ: Pokrovnost tal v Sloveniji 1993-200112.1.2005
Mesečni statistični pregled Republike Slovenije št.10, oktober 200412.1.2005