O-STA

Pokrovnost tal v Sloveniji 1993-2001

Področje: Ozemlje in podnebje

V publikaciji so prikazani podatki o pokrovnosti tal Slovenije za leta 1993, 1997 in 2001. Podatki so podani na nivoju statističnih regij. Dodana je izčrpna razlaga celotnega postopka obdelave satelitskih scen, ki so uporabljene kot osnovni vir podatkov. Rezultati so opremljeni z oceno zanesljivosti.Serija omogoča primerjavo in prikaz trenda najbolj značilnih sprememb pokrovnosti tal. Podatki so uporabni tudi za različne analize krajine. V stroki je eden najbolj cenjenih parametrov pri ocenjevanju ohranjanja krajine raznolikost oz. heterogenost krajine. V publikaciji je dodan primer statistične ocene raznolikosti krajine na osnovi sprememb v pokrovnosti tal na enoto razdalje po sistematičnem prostorskem vzorcu. Zaradi obsega barvnega tiska je publikacija na voljo samo na spletni strani v PDF formatu.

> Rezultati raziskovanj: Pokrovnost tal v Sloveniji 1993-2001

Pripravil-a: Danijela Šabić

http://www.stat.si