O-STA

Mleko in mlečni izdelki, november 2004 (14.1.2005)Področje: Kmetijstvo in ribištvo

1. Odkupljeno kravje mleko in izdelki, dobljeni iz tega mleka, Slovenija, oktober 2004-november 2004

Cows' milk collected and products obtained, Slovenia, October 2004-November 2004

1000 tIndeksi / Indices
X 04XI 04XI 04 X 04XI 04 XI 03
Odkupljeno mlekoMilk collected
Kravje mleko s kmetijskih gospodarstev40,238,896,5102,5Cows'' milk from farms
povprečna vsebnost maščobe (%)4,174,26102,299,1fat content (%)
povprečna vsebnost beljakovin (%)3,403,3999,796,9protein content (%)
Dobljeni izdelkiProducts obtained
Konzumno mleko26,325,396,0107,5Drinking milk
Smetana1,51,495,0111,5Cream
Kislo mleko2,73,1112,7106,8Acidified milk
Zgoščeno mlekozz.60,1Concentrated milk
Mlečna smetana v prahu, polnomastno mleko v prahu in delno posneto mleko v prahuzz66,3124,8Cream milk powder, whole milk powder, and partly skimmed-milk powder
Posneto mleko v prahuzz54,739,8Skimmed-milk powder
Maslo skupaj - v ekvivalentu maslazz109,282,8Butter (total - in butter equivalent)
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka2,12,095,6104,2Cheese from cows'' milk only

zpodatek zaradi zaupnosti ni objavljen...ni podatka
zdata not published because of confidentiality...data not available

Podatki so objavljeni tudi v podatkovni bazi SI-STAT, kjer si lahko sami oblikujete tabele po najrazličnejših kriterijih.

KOMENTARČeprav se količina odkupljenega mleka že od junija zmanjšuje, je bila v novembru 2004 vseeno za 2,5 % večja kot novembra 2003. Vsebnost maščobe v mleku, zbranem v novembru 2004, se je v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala, vendar je bila še vedno nižja kot novembra 2003. Vsebnost beljakovin se od oktobra 2004 ni bistveno spremenila, bila pa je prav tako nižja kot novembra 2003.Med izdelki iz mleka, zbranega v novembru 2004, se je glede na prejšnji mesec povečala količina kislega mleka in masla. Tudi količina zgoščenega mleka se je dvignila na raven prejšnjih mesecev (v oktobru je bila količina zanemarljiva, zato izračun indeksa glede na prejšnji mesec ni smiseln). Količine ostalih skupin mlečnih izdelkov so se glede na prejšnji mesec znižale, še posebno mleka v prahu.V primerjavi z novembrom 2003 pa so bile manjše predvsem količine posnetega mleka v prahu, zgoščenega mleka in tudi masla. Količine preostalih skupin mlečnih izdelkov, dobljenih iz mleka, zbranega v novembru 2004, so se glede na november 2003 povečale.

Priponke: 15-po-145-0406.doc

Pripravil-a: Aleš Stele Š S

http://www.stat.si