O-STA

Napoved objav statističnih podatkov za teden od 24.1.2005 do 28.1.2005

Prva statistična objava

NaslovDatum objave
Trgovina na drobno, trgovina z motornimi vozili in vzdrževanje le-teh ter trgovina na drobno z motornimi gorivi, november, 2004 - ZAČASNI PODATKI25.1.2005
Indeksi prihodka v gostinstvu, Slovenija, november 2004 - ZAČASNI PODATKI25.1.2005
Indeksi prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, november 2004 - ZAČASNI PODATKI25.1.2005
Anketa o poslovnih tendencah v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno in anketa o mnenju potrošnikov, Slovenija, januar 200526.1.2005
Turizem, Slovenija, december, 200426.1.2005

Prvo statistično objavo posredujemo takoj po zaključku statističnega raziskovanja po faksu ali po elektronski pošti, na voljo pa je tudi na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije.

Statistične informacije

NaslovDatum objave
Indeksi prihodka v gostinstvu, Slovenija, oktober 2004 - ZAČASNI PODATKI24.1.2005
Prihodek od prodaje in nova naročila v industriji, Slovenija, oktober 200424.1.2005
Trgovina na drobno in debelo, posredništvo, Slovenija, 3. četrtletje 2004 - ZAČASNI PODATKI25.1.2005
Naravno in selitveno gibanje prebivalstva, Slovenija, 200325.1.2005
Nastanitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, oktober 200425.1.2005
Transport, Slovenija, november 200426.1.2005
Aktivno prebivalstvo, Slovenija, oktober 200427.1.2005
Plače in pokojnine, Slovenija, oktober 200427.1.2005
Poslovne tendence v trgovini na drobno, Slovenija, januar 200528.1.2005
Poslovne tendence v storitvenih dejavnostih, Slovenija, januar 200528.1.2005
Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija, 31. december 200428.1.2005

Statistične informacije so dosegljive na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Obvestilo o novi izdaji in neposredno povezavo na publikacijo pošiljamo na dan izida tudi po elektronski pošti.

Druge publikacije

NaslovDatum objave
METODOLOŠKO GRADIVO: Navodila za izpolnjevanje statističnih vprašalnikov SK-SP in SK-SM26.1.2005
METODOLOŠKO GRADIVO: Navodila za izpolnjevanje statističnih vprašalnikov SK-TPR in SK-SPR26.1.2005
METODOLOŠKO GRADIVO: Šifrant kaznivih dejanj27.1.2005