O-STA

56. seja Nadzornega sveta NLB: prvič v dopolnjeni, 9-članski sestavi

V petek,  28. junija, se je Nadzorni svet NLB d.d. prvič sestal v dopolnjeni sestavi, ki skladno s Statutom NLB šteje devet članov. Kot je znano, so bili na skupščini v začetku junija letos imenovani trije novi člani NS, enemu pa je bil mandat obnovljen.

Osrednjo pozornost na seji so člani nadzornega sveta namenili razpravi o strategiji NLB Skupine. Nedavni zaključek privatizacije NLB namreč prihodnje ambicije NLB Skupine postavlja v drugačen kontekst.

NLB bo lahko znova z vsemi svojimi zmogljivostmi, znanjem in izkušnjami poslovala doma in na trgih JV Evrope ter pričela enakopravno tekmovati z ostalimi ponudniki finančnih storitev. Brez omejitev bo lahko zagotavljala storitve leasinga, faktoringa ter vse druge oblike lokalnega in čezmejnega financiranja projektov, pa tudi še intenzivneje vlagala v digitalizacijo, razvoj novih kanalov in najvišjo raven uporabniške izkušnje.

Na seji je NS tudi razporedil člane po svojih obstoječih komisijah (Komisija za revizijo, Komisija za tveganja, Komisija za prejemke, Komisija za imenovanja), ustanovil novo komisijo za Operativno poslovanje in IT ter potrdil članstvo komisij.

Nadzorni svet NLB