O-STA

Racionalizacija zbiranja podatkov o plačah: sodelovanje Statističnega urada in AJPESa

Spoštovani,

da bi podjetja razbremenili pri pošiljanju podatkov različnim državnim inštitucijam, sta Statistični urad RS in AJPES, ki je tudi pooblaščena inštitucija za izvajanje slovenske državne statistike, organizirala nov način mesečnega zbiranja podatkov o izplačanih plačah: podatke, večinoma na elektronski način, bo zbiral AJPES, Statistični urad pa bo še naprej odgovoren za metodologijo, izkazovanje in kakovost podatkov.

Za uspešno in kakovostno izvajanje sta 11. januarja 2005 AJPES in Statistični urad podpisala dogovor o sodelovanju, ki natančno določa naloge in odgovornosti posamezne inštitucije. Več informacij o prihodnjem zbiranju podatkov je objavljenih na naših spletnih straneh na naslovu:

http://www.stat.si/novice_poglej.asp?ID=435 .