O-STA

Tri milijone nepovratnih sredstev za vozila s pogonom na vodik - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 22. julij 2019 - Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj sta na razpisu Eko Sklada za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud pridobili sofinanciranje v višini treh milijonov evrov za nakup šestih vozil kategorije M3, s pogonom na vodik, brez emisij CO2. Mestna občina Velenje je pridobila sredstva v višini 2 milijona evrov za nakup štirih vozil, občina Šoštanj pa milijon evrov za nakup dveh vozil. Vozila bodo namenjena za prevoz potnikov v projektu vzpostavitve novega javnega potniškega prometa na vodikove tehnologije v občinah.

Lokalni javni potniški promet se v Mestni občini Velenje izvaja od leta 2008 na štirih linijah, v Občini Šoštanj pa so ga uvedli konec leta 2018. V času delovanja se je v občinah izkazala potreba po vzpostavitvi medkrajevne povezave, saj med Velenjem in Šoštanjem poteka dnevno največ delovnih migracij, prav tako pa prebivalci obeh občin migrirajo med naselji tudi zaradi opravljanja drugih dejavnosti.

V sklopu vzpostavitve nove storitve je predvidena razširitev in optimizacija obstoječih prog, kar pomeni vključitev dodatnih postajališč oziroma povečanje frekvence voženj skladno s potrebami lokalnih skupnosti. Predvidena je tudi vzpostavitev nove linije, ki bi povezovala obe občini.

Zaključek projekta in vzpostavitev novih linij predvidevamo konec leta 2020.