O-STA

Novinarska konferenca Statističnega urada RS

Vljudno Vas vabimo na redno novinarsko konferenco

v ponedeljek, 31. januarja 2005, ob 10.30

v sejni sobi Statističnega urada Republike Slovenije,

Vožarski pot 12, Ljubljana.

Tokrat smo pripravili:

O pregled aktualnih dogodkov iz dejavnosti državnega statističnega urada: razbremenitev podjetij pri sporočanju podatkov o plačah in podpis dogovora o sodelovanju z AJPES - o tem bo spregovorila generalna direktorica mag. Irena Križman;

O statistiko imen in priimkov državljanov Slovenije: prvih sedem desetletij prejšnjega stoletja je bilo najpogostejše žensko ime Marija, nato pa je ni več med petimi najbolj priljubljenimi imeni. Vendar je to ime še vedno zelo pogosto v dvojnih imenih, saj je med 100 najpogostejšimi dvojnimi imeni le 16 takih, ki ne vsebujejo imena Marija. Najpogostejši priimek je Novak, temu sledi Horvat in kar 46 % Horvatov živi v Pomurju. Statistiko imen in priimkov bo predstavila Tina Žnidaršič, višja svetovalka III v oddelku za demografsko statistiko;

O predstavitev statistične znastvene revije Metodološki zvezki Statističnega društva Slovenije - o zbirki bo spregovorila glavna urednica redna prof. dr. Anuška Ferligoj, dekanja Fakultete za družbene vede.

Veselimo se Vaše udeležbe in Vas lepo pozdravljamo.

Mag. Irena Križman

generalna direktorica

Ida Repovž Grabnar

odnosi z javnostjo

Statistični urad RS

www.stat.si

tel:(01) 241 51 58

faks:(01) 241 53 44