O-STA

Priimki v Sloveniji

(31.1.2005) Področje: Prebivalstvo

Podatkovno bazo rojstnih imen državljanov Slovenije, ta je že nekaj časa na naših spletnih straneh, smo razširili še s podatkovno bazo priimkov državljanov Slovenije ta vam omogoča, da sami ugotovite, kako pogost je kak priimek, ali kako pogosta je kombinacija določenega imena in določenega priimka. Zaradi upoštevanja standardov statistične zaupnosti ne prikazujemo priimkov, imen in kombinacij, ki se pojavijo manjkrat kot petkrat.

V pripravljenih tabelah so prikazani podatki o najpogostejših priimkih v Sloveniji in v posameznih statističnih regijah ter najpogostejše kombinacije imen in priimkov, in sicer ločeno po spolu.

Na dan 30. september 2004 je bilo v Sloveniji 81.235 različnih priimkov. Med vsemi temi je bilo približno 40 % dvojnih priimkov in ti so se večinoma pojavili samo enkrat (93 %). Število dvojnih priimkov se med rojenimi v zadnjih letih povečuje in sovpada z naraščanjem števila otrok, rojenim staršem, ki niso poročeni. Leta 1991 je dobilo dvojni priimek 1,3 %, leta 2003 pa 4,2 % novorojenčkov.

Če na pogostnost posameznega imena vpliva tudi njegova popularnost v obdobju rojstva posamezne osebe, pa se v številčnosti priimka odraža njegova regionalna pripadnost. Najpogostejši priimek v Sloveniji je Novak (11.450). Več kot deset tisoč je še Horvatov in skoraj polovica jih prebiva v Pomurju. Več kot polovica vseh oseb s priimkom Krajnc, ta je tretji najpogostejši, je v Podravju. Priimek Zupančič, peti najpogostejši, izstopa v osrednjeslovenski statistični regiji.

Franc in Marija sta najpogostejši imeni. Zato tudi ni presenetljivo, da je najpogostejša kombinacija ženskega imena in priimka Marija Novak - pojavi se 475-krat. Ime Marija se v najpogostejših kombinaciji pojavi z vsemi petimi najpogostejšimi priimki. Pri prvih petih najpogostejših kombinacijah moškega imena in priimka pa se pojavita priimka Novak in Horvat ter imena Jožef, Franc, Janez in Štefan. Med moškimi z enakim imenom in priimkom je največ Jožefov Horvatov.

Med imeni, ki so se pojavila prvič šele po letu 1991, so pri deklicah na primer Adelisa, Kiara, Robin, pri dečkih pa Tian, Žan Luka, Mai in drugi.

Vir za vzpostavitev baze je bil Centralni register prebivalstva, ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve, po stanju na dan 30. september 2004.

Tina Žnidaršič