O-STA

Pridelava žit, 2004

(31.1.2005) Področje: Kmetijstvo in ribištvo

ZAČASNI PODATKI
PROVISIONAL DATA

1. Pridelava žit , Slovenija, 2004

Production of cereals, Slovenia, 2004

Površina (ha) Area (ha) 2004Indeksi Indices 2004 2003Pridelek YieldIndeksi pridelka skupaj Indices of production total 2004 2003
na ha (t) yield (t)skupaj (t) total (t)
2004 2004
Žita skupaj100 344102,15,8583 809146,4Cereals - total

DOSTOP DO PODATKOV:

Letne podatke o statistiki rastlinske pridelave v kmetijstvu objavljamo od leta 2000 dalje na spletni strani Statističnega urada RS v podatkovni bazi SI-STAT. Končne podatke o pridelkih zgodnjih žit za leto 2004 smo že objavili 14. decembra 2004 v Statističnih informacijah št. 364.

KOMENTAR:

Leto 2004 je bilo za pridelovalce žit ugodno, saj prvi podatki kažejo, da so ti pridelali skupno za 46 % več zrnja kot v sušnem letu 2003. Podatek "žita skupaj" zajema vsa zgodnja žita (pšenico, piro, rž, ječmen, tritikalo, oves) in vsa pozna žita (koruzo za zrnje, ajdo, proso).

Priponke: 15-po-024-0501.doc

Pripravil-a: Jožica Joja Krznar