O-STA

DAN VARNE RABE INTERNETA 2005 -SAFER INTERNET DAY 2005

Letošnji osmi februar ni samo praznik slovenske kulture, temveč tudi "Dan varne rabe interneta" (Safer Internet Day). Prvič bo ta dan obeležila tudi Slovenija. Aktivnosti ob tem dnevu koordinira evropsko Insafe omrežje, v katerega je trenutno vključeno 16 nacionalnih "točk osveščanja". Naša država bo kmalu uradno postala članica tega omrežja.

Fakulteta za družbene vede ter ARNES bosta predvidoma marca 2005 pričela izvajati projekt SAFE-SI, ki je bil izbran v okviru razpisa (Safer Internet call), in se nanaša na varno rabo interneta za otroke in mladostnike v Sloveniji. Projekt sodi v tematski sklop osveščanja javnosti, tako staršev, kakor tudi učiteljev ter otrok. Nevarnosti, ki jih nove tehnologije predstavljajo za otroke in mladostnike niso povezane le z virusi, nezaželeno elektronsko pošto ter stiki, temveč tudi s škodljivimi vsebinami (pornografijo, rasističnimi vsebinami, nasiljem).

Raziskava "The Standard Eurobarometer Survey" je pokazala, da so slovenski starši sicer med bolje izobraženimi in osveščenimi uporabniki interneta, saj zaseda Slovenija po tem kazalcu 5. mesto med državami, ki jih je zajela omenjena raziskava. Vendar pa iz raziskave izhaja manj ugodno stanje glede poročanja o nelegalnih spletnih vsebinah, saj 40% staršev v EU-25 (kar 51% slovenskih) ne ve, kam se obrniti v takem primeru. Starši želijo imeti na voljo več informacij o tem, kako zavarovati svoje otroke pred škodljivimi in nelegalnimi vsebinami.

Tema letošnjega dogodka je poudariti dejstvo, da je vsak posameznik odgovoren za vzpostavitev varnega in vsebinsko bogatega virtualnega okolja. Praznovale pa ne bodo le evropske države, temveč se bo aktivnostim evropskih držav priključile tudi nekatere druge mednarodne organizacije, npr. "Australian NetAlert".

Omrežje Insafe je za letos pripravilo izvedbo naslednjih aktivnosti:

1) vzpostavitev evropskega portala (www.saferinternet.org)

2) naročanje na novice v povezavi z varno rabo interneta

(https://listserv.eun.org/mailman/listinfo/insafe-news)

3) začetek tekmovanja za otroke in mladostnike, ki bodo skušali s pisanjem zgodbic povedati, kako se izogniti nevarnostim na internetu

V navedene aktivnosti se bo vključila tudi Slovenija.

Več na straneh:

projekt SAFE-SI; povezava: http://safe.ris.org

INSAFE omrežje; povezava: http://www.saferinternet.org/

Vasja Vehovar, RIS projekt, FDV