O-STA

Projekt RIS: E-nakupovanje v letu 2004

Analiza e-nakupovanja med končnimi potrošniki za leto 2004 projekta RIS,

Fakulteta za družbene vede, kaže, da on-line potrošnja gospodinjstev v letu

2004 predstavlja okoli 0.4% končne potrošnje slovenskih gospodinjstev.

Letno e-kupuje okoli 150,000 oseb, oziroma petino uporabnikov interneta

(750,000 konec leta 2004), kar je v primerjavi z EU-15 še vedno razmeroma

nizek delež. Skupno pa internet vpliva na nakupe že več kot tretjine vseh

gospodinjstev. Največ e-nakupovalcev ima še naprej on-line trgovina

Neckerman. V splošnem pa imajo e-trgovine skromen promet; le nekaj deset jih

meri število e-nakupovalcev v tisočih.

V letu 2004 je posebej hitro naraščala pogostost in velikost povprečnega

nakupa v Sloveniji. Primerjava komponent e-trgovine s tujimi spletnimi

trgovinam pa - z nekaj izjemami - za Slovenijo v glavnem ne kaže večjega

zaostajanja.

Percepcija prednosti in ovire e-nakupovanja se med segmenti močno razlikujejo.

Nekoliko močneje naraščajo pomisleki glede varnosti, po drugi strani pa so

potrošnikove pravice kršijo vse redkeje.

Pri plačevanju še naprej visoko prevladuje povzetje, velik potencial pa kaže

plačevanje preko e-bančništva, v nekoliko manjši meri pa tudi preko

mobilnega telefona. Nakupne namere v letu 2005 so v vsakem primeru izjemno

visoke.

Podrobna analiza trgovin BingBang, Mercator, Mladinska knjiga in Merkur,

kaže, da je razmerje med on-line in off-line nakupi nadvse zapleteno.

Večina ciljne populacije je že slišala za cenejše nakupe na internetu, pri

tem pa je odločitev za on-line nakup cenovno močno elastična, kar pa je

odvisno od popusta, ciljnega segmenta in vrednosti izdelka.

Podrobnosti: http://ris.org/