O-STA

Indeksi cen inputov v kmetijstvu, december 2004

(10.2.2005)

Področje: Kmetijstvo in ribištvo

1 Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, december 2004

Agricultural input price indices, Slovenia, December 2004

Indeksi / Indices
XII 04 O 2000XII 04 XI 04XII 04 XII 03
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)129,496,5102,5Goods and services currently consumed in agriculture (Input 1)
Semena in sadike156,0100,0128,1Seeds and planting stock
Energija; maziva133,997,2119,9Energy; lubricants
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal149,0103,8112,5Fertilisers and soil improvers
Sredstva za varstvo rastlin111,6100,097,1Plant protection products and pesticides
Veterinarske storitve136,8100,0105,0Veterinary expenses
Krmila116,190,087,6Animal feedingstuffs
Vzdrževanje opreme129,0100,4103,7Maintenance of materials
Vzdrževanje zgradb125,6100,1105,0Maintenance of buildings
Drugi proizvodi in storitve162,0100,0103,2Other goods and services
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)134,699,4111,0Goods and services contributing to agricultural investment (Input 2)
Oprema125,3100,6105,7Materials
Zgradbe155,797,5121,9Buildings
SKUPAJ (INPUT 1 + INPUT 2)130,997,3104,9TOTAL (INPUT 1 + INPUT 2)

DOSTOP DO PODATKOV:Podrobnejše mesečne in letne bazne indekse cen inputov v kmetijstvu objavljamo od leta 2000 dalje na spletni strani Statističnega urada RS v podatkovni bazi SI-STAT.

KOMENTAR:Cene inputov v kmetijstvu so bile v decembru 2004 povprečno za 2,7 % nižje kot v predhodnem mesecu (cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se znižale povprečno za 3,5 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa povprečno za 0,6 %).V primerjavi s cenami v decembru 2003 pa so bile cene inputov v kmetijstvu v decembru 2004 višje povprečno za 4,9 % (cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu za 2,5 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 11,0 %).

Priponke: 15-po-140-0502.doc

Pripravil-a: Helena Puc