O-STA

Mleko in mlečni izdelki, december 2004

(14.2.2005)

Področje: Kmetijstvo in ribištvo

1. Odkupljeno kravje mleko in izdelki, dobljeni iz tega mleka, Slovenija, november 2004-december 2004

Cows' milk collected and products obtained, Slovenia, November 2004-December 2004

1000 tIndeksi / Indices
XI 04XII 04XII 04 XI 04XII 04 XII 03
Odkupljeno mlekoMilk collected
Kravje mleko s kmetijskih gospodarstev38,840,6104,7101,7Cows' milk from farms
povprečna vsebnost maščobe (%)4,264,32104,2103,3fat content (%)
povprečna vsebnost beljakovin (%)3,393,40103,2100,6protein content (%)
Dobljeni izdelkiProducts obtained
Konzumno mleko25,327,4108,6110,2Drinking milk
Smetana1,41,5107,6116,1Cream
Kislo mleko3,12,685,593,3Acidified milk
Zgoščeno mlekozz--Concentrated milk
Mlečna smetana v prahu, polnomastno mleko v prahu in delno posneto mleko v prahuzz132,4143,9Cream milk powder, whole milk powder, and partly skimmed-milk powder
Posneto mleko v prahuzz174,735,1Skimmed-milk powder
Maslo skupaj - v ekvivalentu maslazz111,086,6Butter (total - in butter equivalent)
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka2,02,1103,098,6Cheese from cows' milk only

zpodatek zaradi zaupnosti ni objavljen...ni podatka - ni pojava
zdata not published because of confidentiality...data not available - no occurrence of event

Podatki so objavljeni tudi v podatkovni bazi SI-STAT, kjer si lahko sami oblikujete tabele po najrazličnejših kriterijih.

KOMENTAR:Količina odkupljenega mleka je bila v decembru 2004 občutno večja kot v prejšnjem mesecu, večja pa je bila tudi v primerjavi z decembrom 2003. Gre za značilno decembrsko povečanje.Občutno se je povečala tudi vsebnost maščob, prav tako tudi beljakovin.Med izdelki iz mleka, zbranega v decembru 2004, je bilo glede na prejšnji mesec proizvedenega manj kislega mleka, zgoščenega mleka pa mlekarne v decembru niso proizvajale. Količine preostalih skupin mlečnih izdelkov so se glede na prejšnji mesec povečale, še posebno količina posnetega mleka v prahu.V primerjavi z decembrom 2003 so bile manjše predvsem količine posnetega mleka v prahu, masla in kislega mleka. Količine smetane, konzumnega mleka in še posebej mleka v prahu z višjo vsebnostjo maščob pa so bile večje kot v decembru 2003.

Priponke: 15-po-145-0502.doc

Pripravil-a: Aleš Stele