O-STA

Nomago začenja s prodajo vozovnic IJPP za študente

Ljubljana, 18. september 2019 - Ob zaključku Evropskega tedna mobilnosti Nomago začenja tudi s prodajo subvencioniranih vozovnic IJPP za študente, ki jih lahko uporabljajo pri vseh prevoznikih medkrajevnih javnih prevozov, na hitrih linijah, za prevoz z vlakom in tudi v kombinaciji z mestnim potniškim prometom v Ljubljani, Mariboru in na Jesenicah. Prodaja se začne v soboto, Nomago pa je edini slovenski ponudnik, ki je študentom omogočil, da lahko prek spleta ali mobilne aplikacije poleg mesečne vozovnice naročijo tudi kartico IJPP.

"Če stopiš na pot digitalizacije, se ne moreš ustaviti na polovici poti. Nobene koristi ne bi bilo, če bi dijakom in študentom omogočili nakup vozovnic IJPP prek spleta, po kartico pa bi jih poslali v poslovalnice. Če želimo v Sloveniji spodbuditi uporabo javnega potniškega prometa in ga obenem povezati z novimi modernimi storitvami mikromobilnosti, ne moremo več razmišljati enako kot pred 20 ali 30 leti," pravi mag. Sandi Brataševec, glavni izvršni direktor družbe Nomago.

Poleg Nomago kartice IJPP, na katero naložijo vozovnico za izbrano relacijo, lahko študentje prek spletne strani www.nomago.si/ijpp naročijo tudi kartico ISIC, ki je obenem tudi mednarodno priznana študentska izkaznica. Kartica ISIC omogoča uporabo v mestnem, medkrajevnem in železniškem prometu ter uporabo sistema javne izposoje koles Nomago Bikes, obenem pa lahko z njo študentje koristijo tudi več kot 200 popustov v Sloveniji ter 150.000 ugodnosti v 130 državah po svetu, kot so denimo cenejše smučarske karte, prevozi na letališče, nočitve v hostlih, obiski restavracij ...

V Sloveniji smo v zadnjem letu naredili že zelo veliko pomembnih korakov, ki bodo prispevali k povečanju uporabe javnega potniškega prometa in posledično zmanjšali tudi zastoje na cestah. "Z ministrstvom za infrastrukturo smo uvedli enotno vozovnico za vse potnike in vpeljali hitre linije, ki so večja slovenska mesta povezala s prestolnico in so primerne tudi za študente, Nomago je v nekaterih slovenskih mestih že povezal medkrajevne prevoze z mestnim potniškim prometom in sistemom izposoje koles, v BTC City Ljubljana smo v posebni linijski promet kot prvi vključili električni avtobus, Slovenijo smo z mednarodnimi linijami Nomago InterCity povezali s šestimi evropskimi državami ..., " našteva mag. Sandi Brataševec in dodaja, da moramo z nezmanjšanim tempom razvoj nadaljevati tudi v prihodnje.

Kako do subvencionirane vozovnice

Celoten postopek pridobitve subvencionirane vozovnice je dostopen na spletni strani www.nomago.si/ijpp, kjer so zbrana tudi najbolj pogosta vprašanja in odgovori ter seznam prodajnih mest in poslovalnic, kjer lahko študentje kupijo vozovnico. Študentje morajo pred nakupom subvencionirane vozovnice IJPP prek spleta ali na katerem od prodajnih mest Nomago oddati vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice. Ko je vloga odobrena, lahko na spletni strani družbe Nomago naročijo oziroma podaljšajo obstoječo kartico IJPP ter opravijo nakup vozovnice. Nakup je možen tudi v poslovalnicah in na prodajnih mestih družbe Nomago v Novi Gorici, Celju, Ajdovščini, Cerknici, Hrastniku, Idriji, Kočevju, Kopru, Krškem, Mozirju, Postojni, Ravnah na Koroškem, Ribnici, Rogaški Slatini, Sevnici, Sežani, Slovenj Gradcu, Slovenskih Konjicah, Tolminu, Velenju, Trbovljah in Zagorju.

O skupini Nomago

Nomago je celovit ponudnik prevozov in potovanj, ki potnike dnevno vozi v 49 slovenskih mest, z njegovo pomočjo pa lahko stranke odpotujejo tudi v 195 držav po svetu. Nomago je s storitvijo Nomago InterCity prisoten v 7 državah in povezuje potnike z 31 mesti v Nemčiji, Avstriji, Italiji, na Madžarskem, Slovaškem, Hrvaškem in v Sloveniji. V prvi vrsti si prizadeva vsakemu posamezniku ali skupini ponuditi popotniške storitve, ki so vedno pri roki, osebne in prijetne, ter prilagojene pričakovanjem sodobne digitalne družbe. Poleg osredotočenosti na stranke si Nomago prizadeva tudi za trajnostno skrb za okolje in je sopodpisnik projekta EDISON (Eco Driving Innovative Solutions and Networking) ter že danes svojo floto vozil širi izključno z vozili, skladnimi z EURO 5 in EURO 6 standardi, v teku pa so tudi projekti vključevanja električnih vozil.