O-STA

Letni podatki o industrijski proizvodnji in prodaji, 2000 - 2002

(17.2.2005)

Področje: Rudarstvo in predelovalne dejavnosti

Statistični urad RS pridobi letne podatke o industrijski proizvodnji in prodaji z raziskovanjem Letno poročilo o industriji. Podatke zbiramo v skladu z evropsko uredbo (Council Regulation (EEC) No 3924/91), prikazujemo pa jih po Nomenklaturi industrijskih proizvodov (NIP). NIP temelji na evropski nomenklaturi PRODCOM List; ta se letno usklajuje s spremembami Kombinirane nomenklature carinske tarife. Zaradi sprememb v nomenklaturi PRODCOM List smo podatke za leti 2000 in 2001 zbrali po NIP 1999, podatke za leto 2002 pa po NIP 2003. Podatki za obdobje od 2000 do 2002 so objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT.

Pripravil-a: Špela Kastelic