O-STA

Nomago pripravljen z izrednimi prevozi in okrepitvijo mednarodnih povezav

Ljubljana, 1. oktober 2019 - Nomago je v pripravljenosti, da priskoči na pomoč slovenskemu turizmu, gospodarstvu, slovenskim potnikom in mednarodnim popotnikom 

ter okrepi mednarodne linije Nomago InterCity, s katerimi je Slovenijo povezal z mednarodnimi letališči v Benetkah, Trevisu, Stuttgartu, Frankfurtu, Ljubljani, Trstu in 

na Dunaju ter z 31 italijanskimi, hrvaškimi, avstrijskimi, nemškimi, madžarskimi in slovaškimi mesti.

"Zavedamo se, da motene letalske povezave zlasti za slovenski turizem predstavljajo veliko težavo, saj do vzpostavitve novih letalskih linij z določenega letališča lahko mine tudi 

več kot leto dni. Z ljubljanskimi hotelirji, Turizmom Ljubljana, STO, Kongresnim uradom Slovenije, ministrstvom za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, Gospodarskim razstaviščem

 in Cankarjevim domom smo se že dogovorili, da bomo v naslednjem obdobju v rednih kontaktih in bomo po potrebi zagotovili dodatne prevoze potnikov. Za kongresni turizem, 

ki je za Slovenijo značilen zlasti v jesenskih in spomladanskih mesecih, bomo v sodelovanju s hotelskimi družbami in turističnimi ponudniki organizirali tudi večje število tako 

imenovanih charter prevozov. Če bi turistični ponudniki in hotelske družbe potrebovali dodatno pomoč, lahko mrežo Nomago InterCity v Sloveniji v roku enega ali dveh mesecev

 še dodatno razširimo in v njo vključimo tudi nekatera preostala turistično bolj občutljiva slovenska mesta," je povedal Marjan Beltram, izvršni direktor za turizem in storitve 

mobilnosti v družbi Nomago. "V zadnjih tednih smo že imeli tudi več sestankov s slovenskimi podjetji, ki so izrazito vpeta v mednarodno trgovino. Za več podjetij je Nomago, 

ki ima v Sloveniji vodilni tržni delež pri prodaji letalskih kart, sicer že uredil alternativne povezave z bližnjih letališč, ki jih zagotavljajo največje svetovne letalske družbe," je še dodal Marjan Beltram.

O skupini Nomago

Nomago je celovit ponudnik prevozov in potovanj, ki potnike dnevno vozi v 49 slovenskih mest, z njegovo pomočjo pa lahko stranke odpotujejo tudi v 195 držav po svetu. 

Nomago je s storitvijo Nomago InterCity prisoten v 7 državah in povezuje potnike z 31 mesti v Nemčiji, Avstriji, Italiji, na Madžarskem, Slovaškem, Hrvaškem in v Sloveniji. 

V prvi vrsti si prizadeva vsakemu posamezniku ali skupini ponuditi popotniške storitve, ki so vedno pri roki, osebne in prijetne, ter prilagojene pričakovanjem sodobne digitalne družbe.

 Poleg osredotočenosti na stranke si Nomago prizadeva tudi za trajnostno skrb za okolje in je sopodpisnik projekta EDISON (Eco Driving Innovative Solutions and Networking) 

ter že danes svojo floto vozil širi izključno z vozili, skladnimi z EURO 5 in EURO 6 standardi, v teku pa so tudi projekti vključevanja električnih vozil.