O-STA

Novinarska konferenca Statističnega urada

Vljudno vas vabimo na novinarsko konferenco Statisitčnega urada RS, ki bo

v ponedeljek, 28. februarja 2005, ob 10.30

v sejni sobi Statističnega urada Republike Slovenije,

Vožarski pot 12, Ljubljana.

Tokrat smo Vam pripravili:

ˇ pregled aktualnih dogodkov iz dejavnosti državnega statističnega urada - o tem bo spregovorila generalna direktorica mag. Irena Križman;

ˇ analizo stanja na trgu dela v Sloveniji in ob primerjavi s preostalo Evropsko unijo: v II. četrtletju 2004 je bila stopnja moške delovne aktivnosti v Sloveniji skoraj 62-odstotna, najvišja, blizu 71-ostotna, je bila na Cipru, najnižja, 51-odstotna, pa na Poljskem. Delež delovno aktivnih žensk pri nas je obsegah dobrih 49 odstotkov, med ostalimi državami članicami EU je bil ta delež najvišji na Danskem, 57-odstotni, najnižji pa je bil na Malti - tam namreč niti 27 % žensk ni bilo delovno aktivnih in razlika med spoloma je največja.

Podrobnejši pregled za Slovenijo in EU o tem, kolikšna je bila brezposelnost, koliko prebivalcev ni aktivnih, kakšno je bilo gibanje plač in stroškov dela ter o prostih delovnih mestih v podjetjih z različnimi dejavnostmi, bo predstavila Tatjana Novak, vodja oddelka za statistiko trga dela.