O-STA

Uspešno izvedeno srečanje partnerjev v okviru projekta Smart Commuting - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 22. november 2019 - Prejšnji teden je v torek in sredo, 12. in 13. novembra, v Velenju potekalo srečanje partnerjev v okviru projekta Smart Commuting. Predstavniki iz šestih držav: Slovenije, Italije, Hrvaške, Madžarske, Avstrije in Češke smo na njem analizirali aktivnosti, ki jih v sklopu projekta izvajajo posamezni partnerji in dorekli načrte za prihodnje. Sodelovanje med partnerji projekta na evropski ravni vsakemu projektnemu partnerju omogoča učenje na podlagi dobrih in tudi manj uspešnih praks od drugod. Mestna občina Velenje je oktobra v okviru projekta Smart Commuting s štirimi električnimi kolesi in novima terminaloma na Bicy postajah pri občini in na Gorici nadgradila sistem izposoje mestnih koles Bicy (drugih pet električnih koles in dve novi postaji, s katerimi smo nadgradili sistem smo financirali iz drugih projektov).

Pri spremembah politik seveda redno vključujemo javno upravo, gospodarstvo, šolstvo, prevoznike, zainteresirane skupine, nevladne organizacije in drugo javnost. V okviru projekta smo izvedli že več aktivnosti. Maja smo izvedli 2. konferenco z naslovom Regijski izzivi dnevne mobilnosti, na kateri je bila glavna tema intermodalnost kot eden najbolj učinkovitih načinov spodbujanja opuščanja avtomobilov za vsakodnevno premagovanje razdalj od doma v službo, šolo in po opravkih. Udeleženci konference so tako posebno pozornost posvetili možnostim kombiniranja storitev javnega potniškega prometa z drugimi načini prevoza. Prvo konferenco na temo Regijski izzivi dnevne mobilnosti pa smo izvedli že maja 2018 in na njej je 29 deležnikov iz občin Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mislinja, Slovenj Gradec, Dobrna, Mozirje, Polzela, Nazarje, Celje in Žalec podpisalo Zavezo o sodelovanju na področju trajnostne mobilnosti. S podpisom Zaveze o sodelovanju na področju trajnostne mobilnosti so se župani občin ter predstavniki podjetij in zavodov zavezali k izvajanju aktivnosti, ki bodo pripomogle k bolj trajnostni mobilnosti v regiji.

Namen projekta Smart Commuting je sprememba načina razmišljanja o izbiri prometnih sredstev in zagotovitev osnov trajnostnega načrtovanja prometa s pomočjo oblikovanja osnutka celostne prometne strategije na regionalni ravni. Celostno prometno načrtovanje postavlja v ospredje ljudi namesto avtomobilov in enakovredno obravnava vse načine mobilnosti: pešce, kolesarje, javni potniški promet in avtomobile. Projekt Smart Commuting obravnava izzive in priložnosti upravljanja dnevne mobilnosti na območju t. i. funkcijskih regij (angl. Functional Urban Areas). Gre za območje, ki povezuje proizvodno različna območja v pokrajinsko zaokroženo enoto, navadno navezano na določeno centralno naselje ali pomembno prometnico. Funkcijska regija združuje torej kraje med katerimi poteka intenzivna dnevna mobilnost.

Projekt Smart Commuting je delno financiran s strani Evropske unije, iz programa Interreg Srednja Evropa. Celotna vrednost projekta je 1.555.337 evrov. Vrednost projekta za Mestno občino Velenje znaša 167.029 evrov, od tega 85% sofinancira EU, 15% pa Mestna občina Velenje.