O-STA

PREGLED LETA 2019 in MEDDRŽAVNE SELITVE - novinarska konferenca SURS 19. 12. 2019 ob 10:30

Spoštovani,

na našem zadnjem letošnjem srečanju bomo predstavili glavne poudarke iztekajočega se leta in najnovejše podatke o migracijah in migrantih.

Statistični pregled leta 2019
- Koliko nas je?
- Koliko nas je delalo in koliko smo delali?
- Koliko smo zaslužili in koliko privarčevali?
- Koliko smo plačevali in kupovali?
- Kako digitalni smo?
- Koliko smo potovali?
- Koliko nas bo?

Meddržavne selitve 2018
- Selitveno gibanje v 2018
- Kdo, od kod, kam, zakaj?
- Izobrazbena struktura selivcev


Vljudno vabljeni na novinarsko konferenco Statističnega urada Republike Slovenije, ki bo potekala v četrtek, 19. decembra 2019 ob 10.30 uri na Litostrojski 54.

Pridite, zanimivo bo. Nasvidenje v četrtek!

Lepo pozdravljeni,
Statistični urad Republike Slovenije