O-STA

Materinski dan

(24.3.2005)

Področje: Prebivalstvo

Matere v Sloveniji Statistika o materah ni prav bogata. Največ podatkov zberemo s popisi prebivalstva, ki so praviloma vsakih 10 let in zadnji je potekal v letu 2002. Nekaj podatkov pa vsako leto pridobimo iz porodnišnic.

V Sloveniji je bilo konec marca 2002, ko smo popisovali prebivalce Slovenije, 632.197 mater. To je kar je 73,6 odstotkov žensk, starih 15 let ali več, med njimi je bilo 1,3 odstotka tujk.

Povprečna starost matere je med popisi 1991 in 2002 porasla za 4 leta in je ob zadnjem popisu znašala v povprečju 52,3 leta.

V povprečju je imela leta 2002 mati v Sloveniji 2,1 otroka. Polovica mater je rodila dva otroka, dobra četrtina enega, skoraj vsaka sedma pa tri otroke. Popisni podatki leta 1991 pa so pokazali, da je mati tedaj imela v povprečju 2,2 otroka.

V družinah je s starši živelo 162.443 hčera, ki so bile v povprečju stare 16 let, in 236.264 sinov, ki pa so bili v povprečju stari 18,8 let. 14,2 odstotka (55.212) sinov in 5,7 odstotka (17.391) hčera, ki živijo s starši, je starejših od 30 let.

Skoraj dve tretjini (67,9 %) vseh mater je bilo poročenih, 6,3 odstotka ločenih, 10,1 odstotka samskih in 15,7 odstotka ovdovelih. 5,4 odstotka jih je živelo v zunajzakonskih skupnostih - med njimi je bilo še vedno uradno poročenih 7,7 odstotka, 16,9 odstotka ločenih, 70 odstotkov samskih in 5,3 odstotka vdov. Zanimivo je, da je bilo ob popisu 1991 za 2,6 odstotka več mater poročenih, več pa je bilo tudi vdov (17,3 %). Manj mater je bilo ločenih (5,1 %) in samskih (6,9 %).

Dobrih 43 odstotkov mater je bilo zaposlenih, 2 odstotka je bilo samozaposlenih in 39,5 odstotkov upokojenk, vsaka 17. pa je bila gospodinja. Tretjina mater je imela končano osnovno izobrazbo, 47,1 odstotka srednjo, 12,4 odstotka višjo oz. visoko izobrazbo ter 0,7 odstotka mater je imelo podiplomsko izobrazbo.

Vsaka 7. mati je bila samohranilka in je bila v povprečju za dve in pol leti mlajša od povprečne starosti matere. Polovica samohranilk je bila zaposlena ali samozaposlena. Med samohranilkami je bilo manj gospodinj kot je povprečje med materami - torej je bila vsaka 44. samohranilka gospodinja. Matere samohranilke so v povprečju bolj izobražene kot matere, ki živijo s partnerji. Osnovnošolsko izobrazbo je imelo 26,8 odstotka mater, srednješolsko 48,6 odstotka mater, višjo ali visoko izobrazbo 14,3 odstotka in 1 odstotek mater je imel podiplomsko izobrazbo.

Od 92,6 odstotka mater, ki so se leta 2002 opredelile po narodnosti, je bilo 93,2 odstotka Slovenk in te so imele v povprečju 2,1 otroka. 2,2 odstotka mater se je opredelilo za Hrvatice (2,0 otroka) in 1,9 odstotka za Srbkinje (1,9 otroka). Največ otrok je v povprečju rodila mati Romkinja (3,3 otroka), sledi Albanka (2,7 otroka).

Matere, ki so se po veroizpovedi opredelile za katoličanke (63,6 %), so imele v povprečju 2,2 otroka (kar je za 0,1 otroka manj kot leta 1991). Največ otrok so v povprečju imele matere islamske in drugih krščanskih veroizpovedi, s po 2,3 otroka.

Statistika rojenih v letu 2003 kaže, da je v Sloveniji prvič rodilo 8.676 žensk, ki so bile v povprečju stare 27,3 leta. V tem letu je 6.281 mater rodilo drugega otroka in 1.800 tretjega - 12 mamic pa je rodilo devetič ali večkrat. Skupno so rodile 17.321 živorojenih otrok, kar je bilo precej manj kot pred tridesetimi leti (28.625 otrok). Dve mamici sta bili mlajši od 15 let, 10 jih je rodilo v starosti 45 let ali več. Vedno več mater rojeva dvojčke ali trojčke, delež porodov le-teh je znašal 1,8 odstotka.

Neporočene ženske, ki so v letu 2003 prvič postale matere, so bile ob času poroda v povprečju za 1,2 leta mlajše od poročenih mater: njihova povprečna starost je bila 26,8 leta, povprečna starost poročenih mater pa je bila 28 let.

Zaradi velikega zanimanja bomo predvidoma konec prihodnjega tedna objavili še statistiko o očetih.

Pripravil-a:

Apolonija Oblak Flander