O-STA

Jesenska setev žit in oljne ogrščice, 2004

(25.3.2005) Področje: Kmetijstvo in ribištvo

1. Jesenska setev žit in oljne ogrščice, Slovenija, 2004

Autumn sowing of cereals and oil turniprape, Slovenia, 2004

Posejana površina (ha) Area sown (ha)
20032004Indeksi Indices 20042003
Žita, skupaj533464712388,4Cereals, total
Pšenica330942965789,6Wheat
Pira.295.Spelt
1390132895,5Rye
Ječmen164191347582,1Barley
Tritikala2443237797,3Triticale
Oljna ogrščica21822586118,5Oil turniprape

... ni podatka

data not available

KOMENTAR:Kmetijski pridelovalci so jeseni 2004 skupno posejali okrog 47 ha z ozimnimi žiti, kar je v primerjavi z jesenjo 2003 za 11,6 % manj. Zmanjšale so se posejane površine vseh vrst ozimnih žit, še posebej ječmena (za 17,1 %). Jeseni 2004 posejane površine z oljno ogrščico so se v primerjavi z jesenjo prej povečale za 18,5 %.

Priponke: 15-PO-195-0501.doc

Pripravil-a: Jožica Joja Krznar