O-STA

Statistični dan 2020: Podnebna kriza - vroči podatki

Statistični dan 2020

Podnebna kriza - vroči podatki

28. januar 2020 │ Brdo pri Kranju

Ljudje povzročamo s svojim bivanjem in delovanjem pritisk na ekosisteme. Spopadamo se s posledicami podnebnih sprememb, ki se kažejo v povišanju globalnih temperatur zraka in oceanov, taljenju snega in ledu ter v globalnem povprečnem zviševanju morske gladine. Čedalje pogostejši so ekstremni vremenski pojavi in z njimi povezane naravne nesreče.

Katere posledice podnebnih sprememb so vidne in merljive? Ali so obstoječi ukrepi za zmanjšanje vplivov podnebnih sprememb učinkoviti? Bi jih bilo treba nadgraditi? Statistični urad spremlja nekatere podatke o človekovih dejavnostih, ki povzročajo pritiske na ekosisteme. Kateri podatki o tem poleg uradne statistike so na voljo? Kako lahko s podatki podpremo prizadevanja za zmanjšanje negativnih vplivov podnebnih sprememb?

Odgovore na ta in druga vprašanja bomo iskali v razpravi s povabljenimi strokovnjaki in z udeleženci dogodka.

Prijave sprejemamo do 17. januarja 2020. Vljudno vabljeni! https://vpr.stat.si/a/124965