O-STA

NLB Skladi: Tudi v letu 2020 bodo delnice dobra naložba


Leto 2019 bo po donosnosti težko ponoviti, a NLB Skladi pričakujejo donosnost globalnih delnic okoli 7 odstotkov, kar je rahlo pod zgodovinskim povprečjem, vseeno pa opazno več, kot lahko v tem trenutku pričakujemo od varnih naložb, ki obetajo realno negativno donosnost.

Leto 2019 je bilo za NLB Sklade leto mejnikov

"Kljub konsolidaciji v panogi in združevanju nekaterih največjih konkurentov NLB Skladi ostajamo največja družba za upravljanje na področju vzajemnih skladov," je na tradicionalnem ponovoletnem srečanju z novinarji poudaril Kruno Abramovič, predsednik uprave NLB Skladov.

V dejavnosti upravljanja vzajemnih skladov je konec leta 2019 delovalo zgolj še pet družb za upravljanje. "Družba NLB Skladi lani dosegla nekaj lepih mejnikov. Tržni delež je konec leta dosegel 34,01 odstotkov, sredstva v upravljanju v vzajemnih skladih pa so presegla 1 milijardo evrov. Leto 2019 je bilo za NLB Sklade rekordno tudi po vplačilih, saj smo s 156 milijoni evrov dosegli kar 47,1 odstotni tržni delež," pa je pojasnil Blaž Bračič, član uprave NLB Skladov.

Družba NLB Skladi je dosegla tudi izjemen rezultat na področju t.i. neto prilivov (vplačila v vzajemne sklade, zmanjšana za izplačila iz vzajemnih skladov), ki so znašali 87,5 milijonov evrov.

"V leto 2020 vstopamo zelo optimistično. Realno negativne obrestne mere bodo verjetno ključni dejavnik za spreminjanje varčevalnih navad Slovencev in verjamemo, da bodo ljudje še naprej vzajemne sklade prepoznavali kot primerno alternativo," je še dodal Bračič.

Borzno leto 2019 bo težko ponoviti, a delnice bodo tudi v 2020 dobra naložba

V družbi NLB Skladi pričakujejo krepitev globalne gospodarske rasti, za nadaljevanje pozitivnega vzdušja na borzah pa bodo skrbeli tudi centralni bankirji. Donosnost globalnih delnic bo po njihovem mnenju v letu 2020 znašala okoli 7 odstotkov, kar je sicer rahlo pod zgodovinskim povprečjem.

"Centralne bankirje danes bolj kot previsoka skrbi prenizka inflacija oziroma celo deflacija, zato so pripravljeni sprejeti oziroma si celo želijo začasno višjo inflacijo od ciljne. Vse omenjeno kaže na to, da bodo centralne banke podaljšale trenutni gospodarski cikel, saj z dvigi obrestnih mer ne bodo dušile gospodarske rasti," pa je ocenil Marko Bombač, vodja analiz v družbi NLB Skladi.

Kljub dvigu vrednotenj v preteklem letu ta še vedno niso pretirana, posebno ko jih primerjamo z drugimi naložbenimi kategorijami, denimo depoziti in varnimi obveznicami. "Po znižanju obrestnih mer v preteklem letu je potencial za dodatno znižanje močno omejen. Nasprotno pa ob izboljšanju gospodarskih obetov pričakujemo celo rast srednje- in dolgoročnih obrestnih mer. Vlagatelji v varne evrske obveznice bodo tako skoraj zagotovo obsojeni na realno, najbrž pa tudi nominalno negativne donosnosti. Zgolj rahlo bolje se bo godilo varčevalcem v depozite in kratkoročne obveznice," je še pojasnil Bombač.

Trump je kljub umiritvi odnosov med ZDA in Kitajsko glavni vir tveganja za leto 2020

"Najverjetnejši scenarij na prihajajočih predsedniških volitvah je tesna zmaga Trumpa. Vendar pa če Trump kljub dobri kondiciji ameriškega gospodarstva v prvi polovici leta ne bi pridobival na podpori, obstaja možnost, da močno zaostri svojo retoriko tako glede Kitajske in Hongkonga kot tudi Irana ter si tako skuša dvigniti podporo. Tak scenarij bi povzročil razprodajo delnic in selitev v bolj varne obvezniške naložbe," je še dodal Bombač.

NLB Komuniciranje