O-STA

Univerza v Novi Gorici ima novo fakulteto

Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici je ciljno načrtovana nadgradnja dosedanje Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo, s katero je Slovenija pridobila prvo univerzitetno fakulteto na tem področju.

Visoko šolo za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici smo ustanovili leta 2006 in je kot prva in do danes edina od začetka ponujala visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo 1. stopnje. Z uvedbo tega programa smo želeli izboljšati izobrazbo vinogradnikov in vinarjev ter ponuditi znanje, ki ga diplomanti lahko uporabijo za organizacijo in vodenje vinogradniško-vinarskih posestev oziroma samostojno in ustvarjalno delovanje v različnih poklicih, povezanih z vinogradništvom ali vinarstvom na lokalni in državni ravni.

Ne gre torej za novo izobraževalno ustanovo, temveč za šolo s štirinajstletnim kontinuiranim razvojem. Tako se je raziskovalnim enotam na Univerzi v Novi Gorici konec leta 2008 pridružila raziskovalna skupina Centra za raziskave vina, ki je že od začetka delovanja sledila lokalni in nacionalni problematiki, povezani s to stroko, ter tudi mednarodnim trendom v raziskavah s področij vinogradništva in vinarstva. Skladno z mednarodno naravnanostjo matične univerze smo v delo Centra za raziskave vina vključili domače in tuje strokovnjake ter uspešno navezali stike z domačo strokovno in mednarodno področno sfero.

Leta 2013 se je Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo s svojimi pedagoškimi dejavnostmi in raziskovalno-pedagoško ekipo preselila v obnovljeni dvorec Lanthieri v Vipavi. Poleg sodobno opremljenih predavalnic smo pridobili večje študentske in raziskovalne laboratorije, v bližnjih Mančah pa smo leta 2015 zasadili tudi univerzitetni vinograd lokalnih sort Zelen in Pinela.

Ideja o nadgradnji študijske ponudbe na drugi stopnji je na Univerzi v Novi Gorici zorela kar nekaj časa in tako je Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo marca 2019 v prvem koraku pridobila nacionalno akreditacijo za nov magistrski študijski progam Vinogradništvo in vinarstvo 2. stopnje, ki ga je prvič razpisala že v študijskem letu 2019/2020. Progam je edinstven tako v Sloveniji kot tudi na področju republik nekdanje Jugoslavije. Med študijem na magistrski ravni lahko posamezniki pridobijo poglobljeno znanje in razumevanje ključnih, novih, naprednih in okolju prijaznih načel dela v vinogradništvu in vinarstvu za reševanje aktualnih strokovno-praktičnih in tudi znanstvenih vprašanj v vinogradništvu in vinarstvu. Oba programa, tako dodiplomski kot magistrski, v zasnovi sledita tujim, preizkušeno uspešnim programom iz Italije, Avstralije in Francije ter tudi priporočilom Mednarodne organizacije za trto in vino (OIV) glede izobraževanja enologov.

S ponudbo študijskega progama na 2. stopnji smo hkrati izpolnili pogoje za začetek uradnih postopkov za preoblikovanje visoke šole v fakulteto, ki so rezultate pokazali konec januarja 2020, ko je nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) nadgrajeni visoki šoli podelila akreditacijo spremembe v fakulteto.

Fakulteta z obema programoma deluje v prostorih dvorca Lanthieri v Vipavi. Njena lokacija sredi vinorodne dežele Primorske omogoča dobre stike in povezave z lokalnimi pridelovalci in širše, kar se kaže tudi v povečanju vpisanih študentov iz drugih regij in tujine. Dolgoletno sodelovanje šole - zdaj fakultete - in Centra za raziskave vina s pridelovalci in strokovnjaki drugih slovenskih in tujih ustanov in podjetij, ki se ukvarjajo z vinogradništvom in vinarstvom bodisi na raziskovalnem bodisi pedagoškem področju, omogoča našim študentom odlične pogoje za pridobivanje novih znanj in praktičnih izkušenj.

Na fakulteti že od prvega letnika dajemo poudarek povezovanju vinogradništva, vinarstva in trženja vina ter tudi kritičnemu razmišljanju in kritični uporabi tradicionalnih in novih znanj v vinogradništvu, vinarstvu ali prodaji vina. Živahna raziskovalna dejavnost profesorjev in asistentov fakultete, ki so obenem raziskovalci, omogoča našim študentom spoznavati najnovejša dognanja, ki mogoče v praksi še niso zaživela, vendar jih naši raziskovalci že preizkušajo z resnim pogledom v prihodnost. Študenti bodo tudi dalje lahko delali v majhnih skupinah, kar omogoča individualno obravnavo, dobre odnose med učiteljem in študentom ter tudi bolj individualno naravnano karierno usmerjanje posameznikov na nacionalni in tudi mednarodni ravni, kar naši študenti znajo ceniti!

Dodatne informacije:

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

T: 05 62 05 827, GSM: 040 266 058

E: andreja.leban@ung.si

Andreja Leban