O-STA

Še eno uspešno leto za NLB Skupino: v 2019 ustvarila 193,6 milijona evrov čistega dobička po nerevidiranih podatkih

Danes, 20. februarja, je Nadzorni svet NLB d.d. na svoji 60. redni seji potrdil nerevidirane rezultate NLB Skupine za leto 2019. NLB Skupina je uspešno zaključila še eno leto, saj je v 2019 ustvarila čisti dobiček v višini 193,6 milijona evrov. Čisti prihodki iz poslovanja so se povečali za 4 %, dobiček pred oslabitvami in rezervacijami za 4 %, medtem ko se je kazalnik nedonosnih izpostavljenosti (NPE) znatno znižal s 4,7 % na 2,7 %. Vse hčerinske banke na trgih Jugovzhodne Evrope so že peto leto zapored poslovale z dobičkom in k rezultatu Skupine prispevale 38 % (2018: 37 %). NLB Skupina je zdaj pripravljena, da še okrepi svoj vodilni položaj na naših trgih.

Več informacij o poslovnih rezultatih NLB Skupine v preteklem letu je na voljo v Nerevidiranih finančnih izkazih NLB Skupine za leto 2019 in Predstavitvi NLB Skupine, ki smo ju objavili danes. V petek, 21. februarja, ob 11. uri bo Uprava NLB d.d. nerevidirane poslovne rezultate predstavila v živo, prenos pa lahko zainteresirani deležniki spremljate na tej povezavi. Vse vlagatelje in analitike ob tej priložnosti vabimo na prvi Dan vlagateljev, ki bo 15. maja 2020 na sedežu NLB d.d. v Ljubljani, Trg republike 2. Nanj se lahko prijavite preko povezave, in sicer do 15. aprila letos.

Čisti prihodki iz poslovanja so v letu 2019 znašali 513,6 milijona evrov, kar je 4 % več kot leto pred tem (493,3 milijona evrov v letu 2018). K rasti so prispevali tako višji neto obrestni prihodki (za 5,6 milijona evrov ali 2 %), ki so temeljili na večjem obsegu posojil in nižjih obrestnih odhodkih, kot tudi višji prihodki iz čistih opravnin (za 9,7 milijona evrov ali 6 %).

Delež stroškov v neto prihodkih (CIR) je znašal 58,7 %. Neto obrestna marža NLB Skupine se je v primerjavi z letom pred tem znižala za 0,08 o. t. in je znašala 2,48 %. Strošek tveganja je bil negativen, -20 bt. Dobiček pred oslabitvami in rezervacijami je dosegel 212,2 milijona evrov, kar pomeni 4 % več kot v letu 2018.

Bilančna vsota NLB Skupine se je glede na konec leta 2018 povečala za 1.434,1 milijona evrov in je znašala 14.174,1 milijona evrov, na kar je vplival predvsem nenehen priliv depozitov, večinoma prebivalstva (prirast 717,3 milijona evrov oziroma 9 %). Porasli so tudi neto krediti strankam NLB Skupine, in sicer za 6 % v primerjavi s koncem leta 2018. Največji porast neto kreditov strankam sta dosegli NLB Banka Beograd (29-odstotna rast) in NLB Banka Priština (16-odstotna rast).

NLB Skupina je tudi v letu 2019 sledila načelu preudarnega prevzemanja tveganj s poudarkom na razpršenosti, kar zagotavlja visoko kakovost kreditnega portfelja. Ta se odraža v njegovi stabilni bonitetni strukturi in zelo nizkem deležu novoodobrenih posojil, ki so postala slaba (0,6 % bruto kreditnega portfelja). Poleg tega se je konec leta 2019 mednarodno primerljiv kazalnik nedonosnih izpostavljenosti (v skladu s smernicami EBA) znižal na 2,7 % (2018: 4,7 %), tako da je NLB Skupina na tem področju presegla postavljeni srednjeročni cilj (4 %). Pomembna prednost NLB Skupine še naprej ostaja visoka stopnja pokritja slabih posojil (89,2 %).

Količnik skupnega kapitala za NLB Skupino je konec leta 2019 dosegel 16,3 %, kar je nad regulatornimi zahtevami. Kot je znano, se je NLB d.d. novembra lani z izdajo podrejenih obveznic Tier 2 uspešno vrnila na mednarodni trg dolžniškega kapitala in s tem potrdila veliko zaupanje vlagateljev.

Primož Karpe, Predsednik Nadzornega sveta NLB d.d., je ob objavi nerevidiranih rezultatov NLB Skupine povedal: "Nadzorni svet je zadovoljen z rezultati NLB Skupine v letu 2019, ki dokazujejo, da je strateška usmeritev na JVE regijo in tukajšnje trge pravilna. NLB je v preteklem letu uspešno zaključila zahteven postopek privatizacije in s tem dobila zelo kakovostno lastniško strukturo - mednarodno in z 25 % +1 delnico v lasti Republike Slovenije. Takšna kombinacija zahtevnih vlagateljev je zelo pomembna za prihodnost NLB Skupine, saj nas njihova pričakovanja skupaj s pričakovanji strank spodbujajo k nenehnemu razvoju, iskanju novih priložnosti in najboljši uporabniški izkušnji. NLB Skupina, ki deluje lokalno in globalno ter je v res dobri kondiciji, se kot sistemski igralec na večini od trgov, kjer posluje, zaveda svoje posebne vloge in odgovornosti - ker je JVE regija njen domači prostor. Zato smo prepričani, da bo tudi v prihodnje poslovala uspešno, zagotavljala stabilno rast in ustvarjala dodano vrednost za svoje deležnike. Vse to na temeljih osvežene poslovne strategije, v fokusu katere ostajajo osredotočenost na stranke, digitalizacija, izkoriščanje novih prihodkovnih priložnosti in izboljšanje učinkovitosti."
Predsednik uprave NLB d.d. Blaž Brodnjak pa je izpostavil: "Konec leta 2019 in s tem desetletja NLB Skupini odpira nove horizonte. Uspešno zaključen postopek privatizacije NLB d.d. in izpolnitev zadnjih zelo omejujočih zavez EK sta nam omogočila, da na trgu znova delujemo in tekmujemo z vsemi svojimi zmogljivostmi. S polnim zagonom smo se lotili novih poslovnih priložnosti in že uspešno izpeljali nekaj primerov čezmejnega financiranja. Pričakujemo, da bomo v katalog naših storitev kmalu dodali še lizing in faktoring. Priložnosti iščemo tudi na mednarodnem trgu sindiciranih posojil, v financiranju projektov, večjih infrastrukturnih projektih, bančnem zavarovanju in storitvah upravljanja premoženja, naposled pa po dolgem času znova preučujemo srednjeročni vstop na nove trge (morda v Albanijo) ter priložnosti za združitve in pripojitve v naši domači regiji - Jugovzhodni Evropi. Zdaj se lahko in se tudi bomo teh priložnosti lotili z zmogljivostjo celotne NLB Skupine ter ambicijo, da postanemo vodilna regionalna platforma za univerzalne finančne storitve. NLB Skupina se osredotoča na izboljšanje ustrezne izkušnje strank pri univerzalnih finančnih storitvah v celotni regiji. Digitalno bančništvo je naša temeljna usmeritev, s katero našim strankam prinašamo večje udobje in dodano vrednost. Izkoriščamo prednosti tehnologije, a smo v ozadju še zmeraj ljudje, ki razumemo posel, potrebe ljudi in okolja. Smo edina mednarodna bančna in finančna skupina, delujoča na več kot treh trgih, ki ima sedež in izključni strateški interes v tej regiji. Tu sta glava in srce NLB Skupine, zaradi česar si želimo in si na vso moč prizadevamo, da je ta regija uspešna in pripravljena na vse, kar sledi. Zato poleg razvoja sodobnih finančnih storitev veliko vlagamo v obsežen in celovit program družbene odgovornosti. Delujemo humanitarno, podpiramo našo kulturo, poskušamo izboljševati kakovost življenja prikrajšanim družbenim skupinam in spodbujamo mlade k zdravemu preživljanju prostega časa s projektom Šport mladih, v prihodnje pa bomo svoje sposobnosti namenili tudi reševanju pomembnih okoljskih izzivov v regiji."

NLB Komuniciranje

To sporočilo ste prejeli, ker ste naročeni na elektronska sporočila NLB. Vaše nastavitve lahko spremenite na NLB Spletnem portalu v področju E-sporočila. Če vam je bilo to sporočilo posredovano in bi podobne novice radi prejemali tudi v prihodnje, se prijavite. V primeru morebitnih težav nam pišite na portal@nlb.si.