O-STA

Rezultati avkcije obveznic RS58 (četrta izdaja) in RS59 (peta izdaja)

Republika Slovenija bo dne 21. aprila 2005 izdala na domačem finančnem trgu četrto izdajo triletnih obveznic RS58, ki bodo zapadle v izplačilo 17.4.2008, in peto izdajo enajstletnih obveznic RS59, ki bodo zapadle v izplačilo 17.2.2016. Obveznice RS58 bodo izdane v SIT in imajo fiksno obrestno mero 3,25% letno. Obveznice RS59 bodo izdane v SIT in imajo fiksno obrestno mero 4,00% letno.

Republika Slovenija je 6. aprila 2005 povabila 30 udeležencev primarnega trga k dajanju ponudb za nakup obveznic RS58 in RS59. Za nakup obveznic RS58 se je avkcije, ki je bila dne 14.04.2005, udeležilo 19 ponudnikov, ki so predložili 172 veljavnih ponudb. Za nakup obveznic RS59 se je avkcije udeležilo 20 ponudnikov, ki so predložili 166 veljavnih ponudb.

Pri triletni obveznici RS58 je povprečni donos vseh prejetih in veljavnih ponudb v višini 41.470.000.000 SIT znašal 3,894 % na letni ravni, povprečna cena vseh prejetih in veljavnih ponudb pa je znašala 98,19 %. Najvišja ponujena cena je bila 99,20 %, kar predstavlja donos do dospetja 3,527 %, najnižja ponujena cena pa je bila 97,40 %, kar predstavlja donos 4,182%.

Povprečni donos vseh prejetih in veljavnih ponudb za nakup enajstletnih obveznic RS59 v višini 26.815.000.000 SIT je znašal 4,094% na letni ravni, povprečna cena vseh prejetih in veljavnih ponudb pa 99,17 %. Najvišja ponujena cena je bila 100,60 %, kar predstavlja donos do dospetja 3,928 %, najnižja ponujena cena pa je bila 97,64 %, kar predstavlja donos 4,274 %.

Republika Slovenija je sprejela v celotnem znesku ponudbe vse ponudbe za triletno obveznico RS58, pri katerih je cena enaka ali višja od 98,24 %, in v delnem znesku ponudbi, pri katerih je cena enaka 98,23 %. Povprečni donos vseh sprejetih ponudb za nakup obveznic RS58 znaša 3,742 % na letni ravni, povprečna cena vseh sprejetih ponudb pa 98,60 %. Celotni znesek sprejetih ponudb za četrto izdajo obveznic RS58 znaša 15.000.000.000,00 SIT.

Sredstva iz zadolžitve s 4. izdajo RS58 bodo namenjena upravljanju državnega dolga, in sicer bodo 31.5.2005 porabljena za predčasno odplačilo celotne glavnice RS40.

Za enajstletno obveznico RS59 je Republika Slovenija sprejela v celotnem znesku vse ponudbe, pri katerih je cena enaka ali višja od 98,04 %, in v delnem znesku ponudbe, pri katerih je cena enaka 98,00 %. Povprečni donos vseh sprejetih ponudb za nakup obveznic RS59 znaša 4,083 % na letni ravni, povprečna cena vseh sprejetih ponudb pa 99,26 %. Celotni znesek sprejetih ponudb za peto izdajo obveznic RS59 znaša 25.000.000.000 SIT.