O-STA

Rezultati avkcije obveznic RS58 (5. izdaja) in RS60 (2. izdaja)

Republika Slovenija bo dne 12. maja 2005 izdala na domačem finančnem trgu peto izdajo triletnih obveznic RS58, ki bodo zapadle v izplačilo 17.4.2008, in drugo izdajo petletnih obveznic RS60, ki bodo zapadle v izplačilo 31.03.2010. Obveznice RS58 bodo izdane v SIT in imajo fiksno obrestno mero 3,25% letno. Obveznice RS60 bodo izdane v SIT in imajo fiksno obrestno mero 3,50% letno.

Republika Slovenija je 26. aprila 2005 povabila 30 udeležencev primarnega trga k dajanju ponudb za nakup obveznic RS58 in RS60. Za nakup obveznic RS58 se je avkcije, ki je bila dne 05.05.2005, udeležilo 18 ponudnikov, ki so predložili 199 veljavnih ponudb. Za nakup obveznic RS60 se je avkcije udeležilo 23 ponudnikov, ki so predložili 217 veljavnih ponudb.

Pri triletni obveznici RS58 je povprečni donos vseh prejetih in veljavnih ponudb v višini 39.350.000.000 SIT znašal 3,927% na letni ravni, povprečna cena vseh prejetih in veljavnih ponudb pa je znašala 98,13 %. Najvišja ponujena cena je bila 98,97 %, kar predstavlja donos do dospetja 3,616 %, najnižja ponujena cena pa je bila 97,34 %, kar predstavlja donos 4,221%.

Povprečni donos vseh prejetih in veljavnih ponudb za nakup petletnih obveznic RS60 v višini 45.750.000.000 SIT je znašal 3,846% na letni ravni, povprečna cena vseh prejetih in veljavnih ponudb pa 98,48 %. Najvišja ponujena cena je bila 99,42 %, kar predstavlja donos do dospetja 3,630 %, najnižja ponujena cena pa je bila 96,75 %, kar predstavlja donos 4,249 %.

Republika Slovenija je sprejela v celotnem znesku ponudbe vse ponudbe za triletno obveznico RS58, pri katerih je cena enaka ali višja od 98,28 %, in v delnem znesku ponudbe, pri katerih je cena enaka 98,26 %. Povprečni donos vseh sprejetih ponudb za nakup obveznic RS58 znaša 3,792 % na letni ravni, povprečna cena vseh sprejetih ponudb pa 98,49 %. Celotni znesek sprejetih ponudb za peto izdajo obveznic RS58 znaša 12.000.000.000,00 SIT.

Sredstva iz zadolžitve s 5. izdajo RS58 bodo namenjena upravljanju državnega dolga, in sicer bodo 17.6.2005 porabljena za predčasno odplačilo celotne glavnice RS41.

Za enajstletno obveznico RS60 je Republika Slovenija sprejela v celotnem znesku vse ponudbe, pri katerih je cena enaka ali višja od 98,12 %, in v delnem znesku ponudbi, pri katerih je cena enaka 98,11 %. Povprečni donos vseh sprejetih ponudb za nakup obveznic RS60 znaša 3,813 % na letni ravni, povprečna cena vseh sprejetih ponudb pa 98,62 %. Celotni znesek sprejetih ponudb za drugo izdajo obveznic RS60 znaša 38.000.000.000 SIT.