O-STA

EF Prispeva: COVID - 19: Nevarnost in priložnost za slovenski zdravstveni sistem

Spoštovani,

Ekonomska fakulteta serijo spletnih pogovorov nadaljuje na področju zdravstva, ki ima ključno vlogo pri obvladovanju pandemije. Po eni strani pandemija poleg trendov, kot so staranje prebivalstva, naraščajoče breme kroničnih bolezni, hiter tehnološki napredek, razvoj personalizirane medicine in spreminjanje preferenc uporabnikov, krepi izzive ohranjanja finančne vzdržnosti zdravstvenega sistema. Po drugi strani pa jo lahko izkoristimo tudi kot učno uro in priložnost za reforme, ki bodo dolgoročno okrepile slovensko zdravstvo.

V pogovoru bomo iskali odgovore na vprašanja:

  • Katere slabosti in prednosti slovenskega zdravstvenega sistema razkriva pandemija?
  • Koliko znašajo izdatki, povezani z obvladovanjem pandemije? Katere srednjeročne in dolgoročne učinke pandemije v slovenskem javnem zdravstvu pričakuje ZZZS?
  • Kakšni so nauki pandemije za načrtovanje reforme dolgotrajne oskrbe v Sloveniji?
  • Kakšni so nauki pandemije za načrtovanje kadrovskih in materialnih zmogljivosti javne zdravstvene mreže?
  • Ali bo pandemija pospešila digitalizacijo slovenskega zdravstva?

Termin: torek, 21. 4. 2020, ob 15:00
V pogovoru sodelujejo prof. dr. Petra Došenović Bonča (Ekonomska fakulteta v Ljubljani), Marjan Sušelj (generalni direktor ZZZS), mag. Eva Helena Zver (vršilka dolžnosti generalnega direktorja, Direktorat za dolgotrajno oskrbo, Ministrstvo za zdravje), doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec. (direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik), Marija Lucija Antolič dr. med. (specializantka medicine dela, prometa in športa, platforma NYD - brezplačen posvet z zdravnikom na daljavo).

Prijava: http://raziskave.ef.uni-lj.si/a/833

Vljudno vabljeni, da se v pogovor aktivno vključite s svojimi vprašanji.

dr. Dušica Vehovar Zajc
Predstavnica za odnose z javnostmi
(Public Relations Manager)

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
(University of Ljubljana, School of Economics and Business)
Kardeljeva pl. 17
SI-1000 Ljubljana

+386 (0)1 5892 802
+ 386 41 707 796
http://www.ef.uni-lj.si