O-STA

V času omejevalnih ukrepov ima IKT ključno vlogo pri vzdrževanju stikov

Dostop do interneta v gospodinjstvu omogoča izvajanje različnih aktivnosti brez potrebe po osebnem stiku. Med v epidemiji najbolj ogroženimi skupinami je uporaba interneta nižja.

Informacijsko-komunikacijska tehnologija v trenutnih razmerah igra med drugim tudi ključno vlogo pri vzdrževanju socialnih stikov. Dostop do interneta v gospodinjstvu tako omogoča izvajanje vsakodnevnih aktivnosti brez potrebe po osebnem stiku in zapustitvi doma. To so na primer šola na daljavo, komunikacija s prijatelji ali družinskimi člani, spletno nakupovanje. V letu 2019 je imelo v Sloveniji dostop do interneta 89 % gospodinjstev, v katerem je živela vsaj ena oseba, stara od 16 do 74 let. V gospodinjstvih z otroki je bil ta delež 98-odstoten, v tistih brez otrok pa 85-odstoten. Od leta 2008 dalje se je delež gospodinjstev z dostopom do interneta povečal za 30 odstotnih točk.
Med v epidemiji najbolj ogroženimi skupinami je uporaba interneta nižja
Med prebivalci Slovenije, starimi od 16 do 74 let, je po zadnjih podatkih 83 % rednih uporabnikov interneta. Ta delež se s starostjo znatno zmanjšuje. Med najstarejšimi je rednih uporabnikov interneta nekaj manj kot polovica, hkrati jih 47 % interneta ni uporabljalo še nikoli.

Med osebami, starimi od 65 do 74 let, jih je manj kot petina že kdaj telefonirala ali video telefonirala s spletno kamero prek interneta, izmenjavala sporočila prek programov, kot so Viber, WhatsApp, Skype, Messenger, Snapchat (uporabljalo neposredno sporočanje) ali uporabljala spletna družabna omrežja. Med mladimi (od 16 do 24 let) družabna omrežja uporablja 89 % oseb, veliko večji delež jih uporablja tudi programe za neposredno sporočanje in telefoniranje ali video telefoniranje prek spleta.
Uporaba storitev e-bančništva je najbolj razširjena med srednjo generacijo. Med osebami v starosti od 25 do 64 let jih e-bančništvo uporablja več kot polovica, med osebami v starosti od 16 do 24 let malo manj, 41% oseb, med osebami v starosti od 65 do 74 let pa še manj, 16 % oseb. S starostjo upada tudi delež uporabnikov spletnih strani javnih ustanov (storitev e-uprava).
Spletno nakupovanje
Spletno nakupovanje omogoča nakupovanje od doma. V obdobju 12 mesecev je vsaj en spletni nakup opravilo 56 % oseb, starih od 16 do 74 let. Med osebami, starimi od 16 do 34 let, je spletni nakup opravilo več kot tri četrtine oseb. Delež se nato s starostjo zmanjšuje in med osebami, starimi od 65 do 74 let je bilo e-kupcev le 18 %.
Največ e-kupcev kupuje oblačila in športno opremo ali obutev ter si prek spleta organizira nastanitve in prevoze. Dobrine za vsakdanjo uporabo, npr. hrano, kozmetiko je v 2019 kupovalo 22 % e-kupcev, zdravila, prehranska dopolnila (npr. vitamine) pa 16 % e-kupcev. Največ e-kupcev je kupovalo pri spletnih prodajalcih iz Slovenije, in sicer 74 %.