O-STA

Mleko in mlečni izdelki, marec 2005

(13.5.2005)

Področje: Kmetijstvo in ribištvo

KONČNI PODATKI

FINAL DATA

1. Odkupljeno kravje mleko in izdelki, dobljeni iz tega mleka, Slovenija, januar 2005 - marec 2005

Cows' milk collected and products obtained, Slovenia, January 2005 - March 2005

1000 tIndeksi / Indices
I 05II 05III 05III 05 II 05III 05 III 04I-III 05 I-III 04
Odkupljeno mlekoMilk collected
Kravje mleko s kmetijskih gospodarstev41,839,043,6111,998,797,8Cows'' milk from farms
povprečna vsebnost maščobe (%)4,274,254,26100,2100,9100,2fat content (%)
povprečna vsebnost beljakovin (%)3,393,413,3999,499,799,3protein content (%)
Dobljeni izdelkiProducts obtained
Konzumno mleko23,620,827,4131,6100,294,6Drinking milk
Smetana1,21,21,6137,4121,3103,2Cream
Kislo mleko2,72,62,9110,281,187,4Acidified milk
Zgoščeno mlekozzz..53,8Concentrated milk
Mlečna smetana v prahu, polnomastno mleko v prahu in delno posneto mleko v prahuzzz237,267,772,8Cream milk powder, whole milk powder, and partly skimmed-milk powder
Posneto mleko v prahuzzz62,853,157,8Skimmed-milk powder
Maslo skupaj - v ekvivalentu maslazzz78,971,382,9Butter (total - in butter equivalent)
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka1,91,82,1116,093,391,4Cheese from cows'' milk only

zpodatek zaradi zaupnosti ni objavljen...ni podatka
zdata not published because of confidentiality...data not available

Podatki za februar bodo objavljeni tudi v podatkovni bazi SI-STAT, kjer si lahko sami oblikujete tabele po najrazličnejših kriterijih

KOMENTAR

Količina odkupljenega mleka je bila v marcu občutno večja kot v prejšnjem mesecu. Gre za značilno sezonsko pogojeno povečanje. V primerjavi z lanskim marcem pa je bila količina odkupljenega mleka manjša, in sicer za 1,3 %. Tudi v prvih treh mesecih tega leta je bil odkup za 2,2 % nižji kot v enakem obdobju lanskega leta. Spremembe v vsebnosti maščob in beljakovin v odkupljenem mleku so bile malenkostne. Med izdelki iz mleka, zbranega v marcu 2005, sta bili glede na prejšnji mesec manjši le količina posnetega mleka v prahu in količina masla. Količine preostalih skupin mlečnih izdelkov so bile večje kot prejšnji mesec, še posebno količina mleka v prahu z višjo vsebnostjo maščob ter konzumnega mleka in smetane.Količina pridobljene smetane je bila večja tudi v primerjavi z marcem 2004. Proizvodnja vseh preostalih skupin mlečnih izdelkov je bila manjša kot marca 2004. Enaki trendi veljajo tudi, če primerjamo skupne količine v prvih treh mesecih leta 2005 z enakim obdobjem leta 2004.

Priponke: 15-PO-145-0505.doc

Pripravil-a: Aleš Stele