O-STA

Najava sodelovanja: i-Rose in Intereuropa združena v digitalizaciji

i-Rose je podjetje, ki se ukvarja z digitalizacijo poslovnih procesov, ki potekajo izven pisarne. V zadnjih letih so digitalno preobrazili procese montaže, servisa in vzdrževanja, prodaje in pospeševanja prodaje, zavarovalništva ter procese logistike in dostave. Sodelujejo s podjetji različnih velikosti in branž tako doma kot v tujini; od manjših podjetij z nekaj zaposlenimi do večjih, mednarodnih družb.


V i-Rose so zaupanja vrednega partnerja prepoznali tudi v logističnem podjetju Intereuropa. "V družbi Intereuropa d. d. sledimo trendom izboljšanja informacijske tehnologije na področju transporta in logistike ter se prilagajamo potrebam in zahtevam strank. Prednosti, ki smo jih v Intereuropi prepoznali pri uporabi rešitve i-Rose, so predvsem v izboljšanju poslovnih procesov in lažji sledljivosti pošiljk, podatki o statusih pošiljk pa so bolj ažurni. Hitrejša je tudi izmenjava statusov in POD, med nami in strankami," pravijo v Intereuropi.

Uvajanje MSP v poslovno okolje Intereurope se je pričelo že pred izbruhom COVID-19. Cilj uvedbe je bila optimizacija procesa dodeljevanja naročil prevoznikom. Z izbruhom okužbe pa je projekt dobil še dodatno težo, saj omogoča upravljanje z voznim parkom brez osebnega kontakta na relaciji Intereuropa-prevoznik-naročnik. "Računamo, da bodo rezultati uvedbe okolja spodbudni tako z vidika optimizacije procesa kot tudi varovanja zdravja in ohranjanja polne delovne sposobnosti," je povedal Janez A. Korun, direktor podjetja i-Rose.


Več o rešitvah si lahko preberete na njihovi spletni strani.