O-STA

ETS bo julija 2005 ponudil brezplačni TOEFL iBT vadbeni test

PRINCETON, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Maj 27, 2005 �- ETS bo 25. julija 2005 ponudil brezplačni vadbeni test za internetno verzijo testa za angleščino kot tuji jezik (TM) (TOEFL iBT). Ponudba časovno sovpada z začetkom registracije novega testa.

Novi TOEFL internetni test bo začel delovati 24. septembra 2005 v Združenih državah Amerike. Oktobra bodo test ponudili v Kanadi, Franciji, Nemčiji in Italiji. Leta 2006 pa bo test dosegljiv po celem svetu.

Študenti bodo lahko dostopali do TOEFL iBT vadbenega testa preko TOEFL "poskusnega internetnega foruma", www.ets.org/toeflpractice. Poleg dostopa do vadbenega testa TOEFL "poskusni forum" bodo imeli člani še dodatne dostope do:

- govornih vzorcev vprašanj in odgovorov

- slušnih in bralnih vadbenih vprašanj

- forumov in dnevnih študijskih nasvetov

- ETS/Hobsons "forum za študente" z informacijami na enem mestu o študiju v angleško govorečih državah (prihaja v oktobru 2005)

Brezplačni TOEFL iBT vadbeni test je namenjen seznanitvi in prilagajanju na novo obliko testa, torej kot pomoč vsem tistim, ki bodo novi test reševali. Vadbeni test bo vključeval avtentična vprašanja ter simulacijo TOEFL iBT pogojev testiranja.

Vadbeni test vključuje bralne, slušne ter pisne segmente novega testa, testiranci pa bodo lahko prejeli takojšne odzive na test. Govorni segment je omogočen proti plačilu, rezultati testa pa bodo znani v petih dneh.

"Brezplačni on-line TOEFL iBT test jamči našim testirancem in uporabnikom rezultatov uspeh," pojasnjuje Mari Pearlman, podpredsednica oddelka za visoko šolstvo pri ETS.

"Študenti lahko vadijo vse jezikovne veščine in so lahko zato bolj samozavestni glede svojih sposobnosti komuniciranja z učitelji, svetovalci ter ostalimi študenti. Vadbeni test je samo en primer različnih pisnih ter spletnih virov, ki so vzpostavljeni zato, da bi bili vsi seznanjeni z novostmi o novem testu."

O TOEFL iBT

Novi TOEFL test predstavlja novost v testiranju, ki daje poudarek na združevanju sposobnosti ter omogoča boljše informacije o sposobnosti testirancev za komuniciranje v akademskem okolju. Za uspeh v akademskem okolju, v katerem poteka izobraževanje v angleščini, morajo študenti ne samo razumeti angleški jezik, temveč v njem tudi aktivno komunicirati. S pomočjo novega TOEFL testa bodo testiranci lahko ugotovili, kakšno znanje angleškega jezika je potrebno za uspeh. Institucijam pa bo ta test pomagal pri sprejemanju boljših odločitev o bodoči pripravljenosti študentov na akademsko delo. Hkrati pa bo vplival na poučevanje in učenje angleškega jezika po vsem svetu. Novi TOEFL test bo distribuiran preko interneta. iBT test omogoča ETS, da ovrednoti govorne sposobnosti in končne rezultate na standardiziran ter pravičen način. To bo tudi zelo povečalo možnost dostopa do testnega centra. Dodatne informacije so dosegljive na www.ets.org/toefl/nextgen/.

O ETS

ETS je neprofitna institucija, katere poslanstvo je pospeševanje kvalitetnega ter nepristranskega izobraževanja z omogočanjem poštenega ter učinkovitega obrednotenja znanja, raziskav ter sorodnih storitev za vse ljudi po vsem svetu. Dodatne informacije so dostopne na www.ets.org.

CONTACT:

ETS

Tom Ewing, 609-683-2803

email: tewing@ets.org