O-STA

Ključni korak - od obetavnega koncepta do tržnega produkta

Donau-Universitaet Krems

KREMS, Avstrija, 6. junij

- Univerza Donau-Universität Krems ponuja MBA program za management v biotehnologiji in farmacevtski industriji

Biotehnologija in medicinska tehnologija sta najbolj obetavni in hitro rastoči področji znanosti. Vendar ustvarjanje tržno zanimivih produktov iz obetavnih raziskovalnih rezultatov zahteva več kot le tehnično znanje. Potrebno je predvsem pravo managersko znanje, kjer nastopi Donau-Universität Krems (Univerza za vseživljenjsko učenje) in njen MBA program za management v biotehnologiji in farmacevtski industriji.

To je inovativen MBA program, ki vsebuje splošne managerske in področno specifične prvine in je namenjen posameznikom, ki so že ali pa bi šele radi prevzeli managersko mesto ali ustanovili lastno podjetje na področju biotehnologije, medicinske tehnologije in farmacevtske industrije. Program se osredotoča na globalno regulativo, upravljanje s kvaliteto ter R&R, podjetništvom, prodajo in trženjem, mednarodnimi trgi, pravnimi in etičnimi vprašanji in ustanavljanjem ter upravljanjem novih podjetij. Predavatelji so med drugim Dr. Emanuel Gatti, predsednik uprave nemškega podjetja Fresenius Medical Care, Dr. Alexander Moscho, manager pri nemški podružnici svetovalnega podjetja McKinsey, in Dr. Karl Krista, predsednik uprave nemške družbe CellControl.

Program, ki je akreditiran pri FIBAA (Fundacija za mednarodne akreditacije poslovnih programov), traja od dva do štiri semestre. Študij je lahko redni ali izredni, v slednjem primeru pa slušatelji lahko ob študiju nadaljujejo z delom. Naslednji program se začne jeseni. Za nadaljnje informacije obiščite www.donau-uni.ac.at/mba/pharmabiotech.

O Donau-Universität Krems

Avstrijska Donau-Universität Krems je specializirana za podiplomski študij in nudi ekskluzivne magistrske programe poslovnega managementa, telekomunikacij, informacij in medijev, evropske integracije, okoljskih in medicinskih študij ter kulturologije. Univerzo odlikujejo kvalitetno poučevanje, raziskovanje in svetovanje ter poudarek na študentih in praktičnosti in uporabnosti predmetov. Trenutno je na univerzi 3000 študentov iz 40 držav, ki študirajo na več kot 100 študijskih smereh.

Opozorilo uredništvom: spodaj navedeni diplomanti oziroma študenti na Donau-Universität Krems vam bodo z veseljem odgovorili na vsa morebitna vprašanja:

Siegfried Sasshofer, s.sasshofer@yline.com, Tecan Avstrija

Alexander Zach, alexander.zach@austromail.at, Roche Avstrija

Andreas Moser, andreas.moser1@chello.at, samozaposlen

Christian Oberkanins, oberkanins@viennalab.co.at, Viennalab

Nadaljnje informacije dobite na:

Willibald Gföhler, willibald.gfoehler@donau-uni.ac.at

Dr. Kaisa Hellevuo, kaisa.hellevuo@donau-uni.ac.at

T: +43-(0)2732-893-2249, F: +43-(0)2732-893-4258