O-STA

Vrednost opravljenih gradbenih del

(13.6.2005)

Področje: Gradbeništvo

Podatki so objavljeni tudi v podatkovni bazi SI-STAT, kjer si lahko sami oblikujete tabele po najrazličnejših kriterijih

Podatke o vrednosti opravljenih gradbenih del smo že objavili v Statističnih informacijah, zdaj pa jih objavljamo tudi na spletnih straneh našega urada - v podatkovni bazi SI-STAT. Na voljo so serije podatkov od leta 1998 dalje. V njih so zajete stavbe in gradbeni inženirski objekti, na katerih so gradbena podjetja opravljala gradbena dela. Pri razvrščanju gradbenih objektov na stavbe in gradbene inženirske objekte uporabljamo Enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI), Uradni list RS, št. 33/03. Ta temelji na klasifikaciji Classification of Types of Constructions (CC), ki se uporablja v Evropski uniji.

Pripravil-a: Radojka Vujasin