O-STA

Šolski center Velenje v šolskem letu v 2020/2021

Na Šolskem centru Velenje bo v šolskem in študijskem letu 2020/2021 na štirih srednjih šolah in Višji strokovni šoli približno 1600 dijakov, 310 študentov in 700 odraslih. V letošnjem letu se nam bo pridružilo 415 novincev.

Dijaki bodo razvrščeni v 58 samostojnih in 15 kombiniranih oddelkov.

V dijaškem in študentskem domu bo bivalo 40 dijakov in 20 študentov.

Na ŠC Velenje je redno zaposlenih 203 delavcev in 30 zunanjih sodelavcev.

V iztekajočem šolskem letu smo zelo ponosni na 18 zlatih maturantov: 4 na splošni maturi na Gimnaziji ter 14 na poklicni maturi - 7 na Šoli za strojništvo, geotehniko in okolje, 5 na Elektro in računalniški in 2 na Šoli za storitvene dejavnosti.

V šolskem letu 2020/2021 izobražujemo v 26 srednješolskih programih in 5 višješolskih programih. V sklopu srednješolskih poklicnih programov v vajeniški obliki izvajamo programa strojni mehanik in elektrikar.

Naše temeljno vodilo je skrb za vsakega udeleženca izobraževanja. V prihajajočem šolskem letu bo to, zaradi izrednih razmer, še posebej pomembno. Veliko pozornost namenjamo varnostnim ukrepom in pripravi različnih scenarijev, ki utegnejo nastopiti tekom šolskega leta. Ponosni smo na opravljeno delo pri delu na daljavo v preteklem letu, se pa zavedamo potrebnih izboljšav, če bodo razmere to zahtevale. Zato se učitelji v teh dneh posebej usposabljajo za delo na daljavo.

Za dijake in študente posebej izpostavljamo možnosti opravljanja praktičnega usposabljanja z delom v tujini v okviru Erasmus projektov. Podobno prakso dijakom iz tujine organiziramo tudi pri nas. V novem šolskem letu bomo to usklajevali z aktualno zdravstveno situacijo.

Veliko pozornosti namenjamo sodelovanju z gospodarstvom in obrtjo. V projektu "Usposabljanje mentorjev dijakom in študentom na PUD" mentorje usposobimo za delo z mladimi in povezujemo šolo z gospodarstvom oziroma mentorje z učitelji. Ponujamo veliko različnih funkcionalnih izobraževanj. Del teh izvajamo v okviru projekta MUNERA 3, kjer v krajših programih izobraževanj in usposabljanj že zaposlene opolnomočimo za pridobitev in izboljšanje kompetenc, potrebnih na trgu dela. V projektu ATENA nudimo individualno pomoč vsem, ki se v izobraževanju odraslih vključijo v programe pridobitve izobrazbe.

Kot šolski center smo vključeni v veliko različnih projektov. Izvajanje posameznih prilagajamo novim razmeram. Rezultate projektov na posameznih področjih neposredno uvajamo v pouk. Posebej izpostavljamo pilotni projekt "Talentjourney", kjer skupaj s partnerji iz Finske, Italije, Nemčije, Estonije ter Slovenije pripravljamo strategije za poklicno usposabljanje v naslednji finančni perspektivi EU.

V okviru investicijskega vzdrževanja smo obnovili in posodobili nekaj učilnic in drugih šolskih prostorov, obnovili streho športne dvorane C, obnovili parapete na delu MIC 1, skupaj v višini 40.000 EUR. Za posodobitev računalniškega omrežja ter nabavo računalnikov za delo učiteljev smo namenili 55.000 EUR.

V prihodnjem šolskem in študijskem letu bo prednostna naloga vsestranska skrb za vsakega udeleženca izobraževanja. Prizadevali si bomo za prenos uporabnih znanj, veščin in kompetenc, ki jih bodo dijaki, študentje in odrasli uspešno uporabili pri delu ali pri nadaljnjem izobraževanju. Zato imamo sodobno opremo in motivirane učitelje kar je prava osnova za prijazno in učinkovito učno okolje.

Aktivno in v tesnem sodelovanju z institucijami in z gospodarstvom bomo sodelovali pri ustvarjanju novih in posodabljanju obstoječih izobraževalnih programov. Prizadevali si bomo za pridobitev programov vajeništva v programih, kjer je velik interes gospodarstva in obrti.

Janko Pogorelčnik,

direktor ŠC Velenje