O-STA

Velenje partner v projektu Wonder

Mestna občina Velenje je partner v projektu Wonder (program Interreg Adrion), v katerega je vključenih 13 partnerjev iz 6 držav (Italije, Slovenije, Hrvaške, Črne gore, Albanije in Grčije). Vodilni partner projekta je Občina Fano iz Italije. Cilj projektnega partnerstva je povečati zanimanje za destinacije iz jadransko-jonske regije in povečati njihovo konkurenčnost na račun pristopa prijaznega otrokom. V okviru projekta bo izvedena investicija v novo atrakcijo - otroško igralo, ki bo na pameten in privlačen način spodbujalo otroke k raziskovanju zgodovine in kulture Velenja. Projekt se izvaja od 1. februarja 2020 in bo trajal do 31. marca 2022. Celotna vrednost projekta znaša 1.697.000 evrov, delež Mestne občine Velenje znaša 176.332,80 evra, od tega 85 % sofinancira EU, 15 % pa Mestna občina Velenje.

Z razvojem novih participativnih metod želimo v okviru projekta izboljšati turistično ponudbo in samo življenje v mestih (upravljanje, okolje in storitve).

Pričakovani rezultati projekta so: nova turistična ponudba namenjena otrokom in družinam z inovativnimi metodami participacije, izboljšano sodelovanje med turističnim sektorjem, lokalno oblastjo, organizacijami civilne družbe in otroki na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni in natančno definirana mednarodna identiteta in ozaveščanje o otrokom prijaznemu turizmu na jadransko-jonskem območju.

Zgoraj navedeni rezultati bodo doseženi z dvema glavnima izdelkoma: z Wonder akcijskim načrtom, v katerem bodo zbrani ukrepi in strategije, ki jih bodo uporabila mesta, da postanejo "otrokom prijazna destinacija" in z ustanovitvijo Wonder mednarodne mreže Otrokom prijaznih destinacij.