O-STA

Ste pomislili na vse dejavnike vaše pokojnine?

"Poznate svoje pokojninske pravice?"

"Ni vseeno, ali na trg dela vstopite kot ženska ali kot moški."

"Varna starost je rezultat preteklih odločitev in možnosti."

"Slovenske in tuje strokovnjakinje in strokovnjaki o pokojninski vrzeli med spoloma."

V današnjem svetu je vedno bolj pomembno, da pomislimo na starost, na pomembnost sprejemanja informiranih odločitev skozi celotno življenje. Odločitve in možnosti lahko namreč vplivajo na našo starost.

Razlike med spoloma na trgu dela so odraz različnih dejavnikov, med katerimi so zelo pomembne odločitve in možnosti usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Pogosteje so ženske zaposlene za krajši delovni čas, imajo manj delovne dobe, v povprečju prejemajo nižje plačilo, zaradi skrbstvenih obveznosti so tudi pogosteje odsotne z dela. Prav tako jih je manj na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih.

Vse našteto vpliva tudi na možnosti upokojevanja in višino pokojnine. Neenakost med ženskami in moškimi je opazna tako pri višini plače kot pokojnine. Pokojninska vrzel med ženskami in moškimi je leta 2019 znašala 16 %. V pokojninski vrzeli se odražajo vse nakopičene neenakosti, s katerimi se ženske srečujejo tekom življenja; predvsem gre za stereotipna prepričanja in pričakovanja o vlogah žensk in moških.

Projekt Moje delo.Moja pokojnina opozarja na problem pokojninske vrzeli med ženskami in moškimi ter preučuje njene glavne vzroke. Bistvo kampanje je zajeto v sloganu #PomisliNaJutri. Pomembno je, da se zavedamo kako na pokojnine vplivajo tudi naše odločitve in možnosti, ki jih imamo v poklicnem in zasebnem življenju. Zakaj prihaja do vrzeli? Katere odločitve in možnosti v življenju vplivajo na našo pokojnino? V zanimivem animiranem spotu je predstavljena zgodba Lininega življenja. V okviru projekta se bodo na seminarju O tem res še ne razmišljam, a vidim, da bi morala pogovarjale slovenske in tuje strokovnjakinje in strokovnjaki. Predstavili bodo trenutno stanje na področju upokojevanja in z ekonomskega ter sociološkega vidika osvetlili pogled na pokojninsko vrzel med moškimi in ženskami.

Oglejte si zgodbo Lininega življenja na spodnji povezavi!

YouTube: https://youtu.be/YOzIjFA8-rI

Več o projektu si lahko preberete na:

https://mojedelo-mojapokojnina.si

https://pokojnina.enakostspolov.si

https://www.facebook.com/enakostspolov

https://twitter.com/Enakost_spolov

https://www.instagram.com/enakost_spolov

#PomisliNaJutri