O-STA

Ob svetovnem dnevu turizma podžupan s predstavniki turističnih društev

Velenje, 29. september 2020 - 27. september je svetovni dan turizma in ob tej priložnosti je Peter Dermol, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje, na sprejem povabil prostovoljce, ki delujejo v lokalni turistični zvezi in turističnih društvih. Zahvalil se jim je za njihovo delo, prizadevnost in trud, ki so zelo pomembni za večjo prepoznavnost našega mesta. Poudaril je tudi, kako pomemben je razvoj na področju turizma za Velenje in kako pomembni so tudi vsi, ki na tem področju aktivno delujejo.

Mestna občina Velenje že vrsto let zagotavlja kontinuirano podporo prostovoljskim organizacijam preko razpisa na področju turizma ter s sofinanciranjem delovanja Turistične zveze Velenje neposredno iz proračuna. Na ta način se prostovoljstvo v turizmu hitro razvija, postaja prepoznavnejše in pomembnejše pri trajnostnem razvoju turizma v Mestni občini Velenje. Lokalna turistična društva se pod okriljem Turistične zveze Velenje aktivno vključujejo v projekt Slovenia Green, katerega članica je Mestna občina Velenje. Društva si prizadevajo, da pri organizaciji svojih prireditev sledijo trendom zelenega turizma in poskušajo organizirati prireditve, ki so okolju prijaznejše.

Za Mestno občino Velenje predstavlja usklajen trajnostni razvoj turizma velik izziv in hkrati veliko priložnost, ki jo skrbno načrtujemo in postopoma udejanjamo skupaj s prostovoljci. Turistične delavce spodbujamo k odgovornemu odnosu do naravnega in družbenega okolja. Spodbujamo trajnostno mobilnost, spoštljiv odnos do zaposlenih in nenehne izboljšave pri vsakdanjem poslovanju, saj je izrednega pomena, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo.

Prijazen pozdrav!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje