O-STA

Imenovana skupina za civilni nadzor

Velenje, 29. september 2020 - Včeraj je v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekal prvi sestanek delovne skupine za civilni nadzor nad nameravanim projektom Sosežig nadomestnega gradiva SRF v Termoelektrarni Šoštanj. Skupino za civilni nadzor sestavljajo posamezniki iz lokalnega okolja in strokovnjaki z zdravstvenega, kemijskega in okoljevarstvenega področja. Vodi jo Andreja Katič.

V uvodnem delu je vse prisotne pozdravil podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje Peter Dermol. Izpostavil je, da je to področje za Velenje in Šaleško dolino izjemno pomembno, saj bo izrazito vplivalo na kakovost življenja v tej dolini, naše zdravje in okolje, prav tako pa se projekt začenja ob začetku postopkov za prestrukturiranje premogovnih regij. Kot smo v Mestni občini Velenje že večkrat poudarili, ne bomo dopuščali projektov, ki bodo negativno vplivali na naše okolje. Namen ustanovitve skupine za civilni nadzor je, da se postavijo strokovna vprašanja, odprejo širše debate in da se kot lokalna skupnost vključimo kot stranka v postopku v projekt in nenazadnje tudi opredelimo do njega. Da pa lahko oblikujemo stališča, pa želimo slišati mnenja in stališča strokovnjakov in občanov. V nadaljevanju je predsedujoča skupini Andreja Katič odprla vsebinsko debato.

Naloge in pristojnosti skupine za civilni nadzor, ki jo sestavlja 21 posameznikov, so pregled poročila vplivov na okolje študija 219254-PorVO-1-D, junij 2020, in njegovih morebitnih sprememb in dopolnitev (v nadaljevanju: PVO), priprava odprtih vprašanj, ki jih članice in člani skupine za civilni nadzor glede na svoja znanja in delo vidijo pri nameravanem sosežigu SRF, oblikovanje pobud in predlogov Mestni občini Velenje glede zahtevkov v uradnih postopkih, ki se vodijo v zvezi z nameravanim sosežigom SRF, udeležba in sodelovanje v aktivnostih in javnih razpravah ter predstavitvah v postopku javne razgrnitve nameravanega projekta in predstavitev stališč delovne skupine Svetu Mestne občine Velenje in javnosti.