O-STA

SURS objava: Krajevna imena

Spoštovani,

SURS je pripravil posebno objavo o krajevnih imenih:

Pestra paleta krajevnih imen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povzetek:
V Sloveniji je več kot 6.000 naselij. Več kot 4.800 imen teh naselij je unikatnih, druga se pojavijo večkrat, nekatera tudi po osemkrat. Podobno je z ulicami.
Teh je v Sloveniji več kot 10.000; skoraj polovica je unikatnih, druga se pojavijo po dvakrat ali večkrat; Šolskih ulic je na primer 52.

Povezava do celotne vsebine novice:
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9164