O-STA

Rekonstrukcija poligona šole vožnje

Velenje, 21. oktober 2020 - Danes smo začeli z rekonstrukcijo poligona šole vožnje na lokaciji ob Škalskem jezeru (v neposredni bližini golf igrišča). Rekonstrukcija poligona zajema: zunanjo ureditev, dograditev asfaltne površine in ureditev kanalizacije (odvodnjavanje padavinski odpadnih vod iz območja). Izvajalec del je podjetje Andrejc, d. o. o., vrednost investicije pa znaša 59.313,22 evra

Dela bodo zaključena predvidoma do 20. novembra.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje