O-STA

Sanacija vozišča na Partizanski cesti v Pesju

Velenje, 29. oktober 2020 - Z današnjim dnem je podjetje VOC, d. d., začelo s sanacijo vozišča na Partizanski cesti v Pesju (v smeri proti Šoštanju - od križišča v Pesju do krožišča pri Esotechu). Dela bodo obsegala sanacijo celotne voziščne konstrukcije, obnovo vodovoda, kanalizacije in preplastitev kolesarske steze ter pločnika. Sanacija bo zaključena predvidoma do konca letošnjega leta.

Celotna vrednost investicije znaša 547 tisoč evrov, od tega Mestna občina Velenje soinvestira investicijo v višini 51 tisoč evrov, preostali del pa bo pokrila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

Voznike opozarjamo na previdnost in prosimo, da upoštevajo spremenjen prometni režim na tem odseku.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje