O-STA

Univerza v Ljubljani v aktualen projekt socialnih inovacij uspešno povezala 7 držav v regiji in pritegnila kar 17 institucij. Socialne inovacije bodo namenjene celostni oskrbi starajočega se prebivalstva v regiji ADRION.

Ljubljana, 15.12.2020 - Univerza v Ljubljani je, kot vodilna v konzorciju, v sodelovanju s partnerji iz sedmih drugih držav, v okviru programa Interreg Adrion pridobila evropski projekt z akronimom SI4CARE. Projekt se je pričel izvajati 1. 12. 2020 in je vreden 2,37 milijona evrov. Predviden zaključek projekta je v maju 2023.

Vodja projekta, prof. dr. Vlado Dimovski, izpostavlja ključne izzive, s katerimi se soočajo ADRION regije glede nadpovprečno hitre rasti deleža starajočega se prebivalstva in potrebe po digitalni transformaciji sistema integrirane dolgotrajne oskrbe v skupnosti. " Starejši prebivalci bodo v veliki meri odvisni od pomoči drugih in bodo potrebovali predvsem kakovostne organizacijske rešitve in vsakodnevne storitve dolgotrajne oskrbe. Temeljni cilj projekta je krepitev zmogljivosti odločevalcev pri prenosu znanj, na področju integriranih zdravstvenih in socialnih inovacij, razvitih v evropskih projektih, v prakso," je povedal prof. Dimovski in nadaljeval: "glavni cilj projekta je prispevati k ustvarjanju učinkovitega mednarodnega ekosistema za uporabo socialnih inovacij v integriranih zdravstvenih in socialnih storitvah za starajoče se prebivalstvo v regiji ADRION." Cilje bo 17 partnerjev doseglo s pomočjo mednarodnega sodelovanja, obdelave, primerjave ter implementacije različnih politik, strategij in akcijskih načrtov na evropskem, državnem, regionalnem in lokalnem nivoju.

Te dni Univerza v Ljubljani kooridnira dva kompleksna regionalna virtualna srečanja, kjer se bo zbralo 28 projektnih in pridruženih partnerjev konzorcija iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Grčije, Črne Gore in Srbije.

Z iniciativo Univerze v Ljubljani, konzorcija raziskovalcev treh fakultet: Ekonomske fakultete, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in Fakultete za socialno delo, ki ga vodi prof. dr. Vlado Dimovski, skupaj z Inštitutom Jožef Stefan, ter pridruženimi partnerji: (1) Ministrstvo za zdravje, (2) Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, (3) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, (4), Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (5) Socialna zbornica, (6) Splošna bolnišnica Novo mesto, (7) Center za socialno delo Posavje in (8) Občina Krško, (9), in v konzorciju z osmimi tujimi partnerji, kot sledi: (10) Občina Miglierina v Italiji, (11) Medicinska fakulteta, Univerza v Splitu, Hrvaška, (12) Izobraževalni zavod za javno zdravje, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvaška, (13) Inštitut za zdravstveno zavarovanje in po-zavarovanje, Bosna in Hercegovina, (14) Nacionalna in Kapodistrijska Univerza v Atenah, Grčija, (15) Javno zdravstveni zavod Tivat, Črna Gora, (16) Posebna bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo Merkur, Srbija in (17) Sklad za regionalni razvoj v Centralni Makedoniji, je bil izdelan predlog projekta "Socialne inovacije za celostno oskrbo starajočega se prebivalstva v regiji ADRION" z akronimom SI4CARE.

Več Informacij: dr. Dušica Vehovar Zajc, dusica.vehovar.zajc@ef.uni-lj.si, tel: 01 5892 802.