O-STA

Mleko in mlečni izdelki, maj 2005

(14.7.2005)

Področje: Kmetijstvo in ribištvo

1. Odkupljeno kravje mleko in izdelki, iz njega proizvedeni v slovenskih mlekarnah, Slovenija,april - maj 2005

Cow's milk collected and products obtained in Slovene Dairies, Slovenia, April - May 2005

1000 tIndeksi / Indices
IV 05V 05V 05 IV 05V 05 V 04I-V 05 I-V 04
Odkupljeno mlekoMilk collected
Kravje mleko s kmetijskih gospodarstev43,946,3105,5101,399,2Cow's milk from farms
povprečna vsebnost maščobe (%)4,164,1198,899,899,9fat content (%)
povprečna vsebnost beljakovin (%)3,323,32100,099,499,3protein content (%)
Dobljeni izdelkiProducts obtained
Konzumno mleko23,924,1101,285,191,5Drinking milk
Smetana1,31,6122,397,999,9Cream
Kislo mleko3,23,4106,697,191,1Acidified milk
Zgoščeno mlekozz..29,3Concentrated milk
Mlečna smetana v prahu, polnomastno mleko v prahu in delno posneto mleko v prahuzz83,5112,698,7Cream milk powder, whole milk powder and partly skimmed-milk powder
Posneto mleko v prahuzz100,3143,664,3Skimmed-milk powder
Maslo skupaj - v ekvivalentu maslazz92,1115,385,3Butter (total - in butter equivalent)
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka2,02,1103,595,692,8Cheese from cow's milk only

zpodatek zaradi zaupnosti ni objavljen...ni podatka
zdata not published because of confidentiality...data not available

DOSTOP DO PODATKOVPodrobnejše mesečne in letne bazne indekse cen in cene kmetijskih pridelkov objavljamo od leta 2000 dalje na spletni strani Statističnega urada RS v podatkovni bazi SI-STAT.

KOMENTARV

letošnjem maju je bilo odkupljenega za 5,5 % več mleka kot v prejšnjem mesecu in hkrati za 1,3 % več kot v lanskem maju. Kljub temu je bila količina odkupljenega mleka v prvih petih mesecih tega leta še vedno nekoliko manjša kot v enakem obdobju lanskega leta.Kot smo pričakovali, je bila vsebnost maščob v mleku, zbranem v maju 2005, pričakovano nižja, vsebnost beljakovin pa enaka kot v preteklem mesecu. V prvih petih letošnjih mesecih pa sta bili vsebnosti obeh sestavin le malenkostno nižji kot v enakem lanskem obdobju.V maju 2005 so v slovenskih mlekarnah proizvedli več smetane, kislega mleka, sira in konzumnega mleka kot prejšnji mesec, mleka v prahu z višjo vsebnostjo maščob in masla pa manj kot prejšnji mesec.Glede na maj 2004 se je proizvodnja skoraj vseh skupin mlečnih izdelkov v maju 2005 zmanjšala, razen mleka v prahu in masla. Pri podatkih o proizvodnji mlečnih izdelkov v prvih petih letošnjih mesecih moramo upoštevati, da je bil del mleka, prirejenega na slovenskih kmetijah, izvožen v Italijo. Le proizvodnja smetane je bila namreč enaka kot lani v tem obdobju, proizvodnja preostalih skupin mlečnih izdelkov pa je bila manjša od lanske.

Priponke: 15-PO-145-0507.doc

Pripravil-a: Aleš Stele