O-STA

SAŠA regija enotna za istočasno odprtje severnega dela tretje razvojne osi

Velenje, 23. december 2020 - Na pobudo župana Mestne občine Velenje Petra Dermola so župani SAŠA regije, predstavniki Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice in Kluba podjetnikov SAŠA regije na ministra za infrastrukturo Republike Slovenije Jerneja Vrtovca naslovili dopis z enotnim stališčem, da pričakujejo, da se bo postopek za odsek tretje razvojne osi Velenje-Šentrupert pospešil in da se celotna trasa severnega dela tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec zaključi in odpre istočasno. Realno bi lahko pričakovali zaključek gradnje leta 2025.Kar pomeni, da bi moral biti začetek gradnje odseka Velenje-Šentrupert leta 2021.

Dopis, ki smo ga v vednost poslali tudi predsedniku Vlade Republike Slovenije, predsedniku Uprave DARS-a, generalnemu direktorju družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj in infrastrukturo, v celoti pripenjamo.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje